fler faktoider

fler faktoider

Alkohol och antibiotika

Alkohol reducerar effekten hos antibiotika

I citatkällorna som följer anges aktiv substans inom parentes efter läkemedlets namn.

Alkohol påverkar inte effekten av medicinen.

Vårdguiden om Kåvepenin (fenoximetylpenicillin)

Penicillin i t.ex. Kåvepenin är nog den allra vanligaste sortens antibiotikum (för att iaktta korrekt singularis, vilket jag här gör enbart eftersom jag skriver på just faktoider.nu). Andra pencillin som Heracillin påverkas inte heller av alkohol.

Men antibiotika är ju en stor grupp av ämnen - finns det några som inte bör blandas med alkohol?

Alkohol förkortar halveringstiden för doxycyklin.

FASS om Doxyferm (doxycyklin)

Effekten av Vibramycin kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

FASS om Vibramycin (doxycyklin)

Det finns även antibiotika där alkohol har en värre effekt än så:

Om alkohol intas under pågående Flagylbehandling kan reaktioner som illamående, huvudvärk, förhöjd puls och värmekänsla uppträda. Alkoholförtäring bör därför undvikas under behandlingen och minst en dag efter avslutad Flagylbehandling.

FASS om Flagyl (metronidazol)

Om alkohol intas under behandlingen och upp till 3 dygn (72 timmar) efter behandlingen, kan den framkalla en rad obehagliga symtom: kraftig ansiktsrodnad, hjärtklappning, huvudvärk, illamående och kräkningar.

FASS om Fasigyn (tinidazol)

Myten skulle kunna bero på att man blandat ihop "antibiotika" och "penicillin".

Något som möjligen kan ha spelat in, och som i så fall kan vara anledningen till att just effekt-minskningen är ett så vanligt förekommande påstående, är att tetracykliner som t.ex. doxycyklin används mot sjukdomar som klamydia, där patienterna kan tänkas vara mindre benägna än vanligt att gå in på detaljer för vänner & bekanta. Har man kanske motiverat sitt alkoholfria val genom att hänvisa till sin "penicillin"-kur? Eller så har man helt enkelt blandat ihop begreppen av misstag.

Sen finns det ju andra mediciner som inte bör, eller absolut inte skall, kombineras med alkohol, av allehanda skäl. Hög alkoholkonsumtion frestar på kroppen, och i förlängningen levern, vilket i sin tur påverkar hur kroppen tar hand om substanserna, med mera. Men då har vi ju också lämnat den ursprungliga frågeställningen bakom oss.

En mycket vanlig fråga på Apoteket är om man kan dricka lite vin när man fått antibiotika mot en akut infektion. Svaret är att det alltid är klokast att låta bli att fresta på kroppen med alkohol när man är sjuk, även om alkohol inte påverkar penicillinets effekt på infektionen.

Apoteket

Notera att Apoteket ställer en fråga om antibiotika, men ger ett svar om penicillin.

Det finns en utbredd missuppfattning om att antibiotika och alkohol inte kan kombineras, men ingenting tyder på att det är så. En grundregel är dock att aldrig förtära alkohol i större mängder vid infektionssjukdomar.

Prof. em. Folke Sjöqvist, FASS

Notera även att den sistnämnde auktoriteten verkar förenkla begreppet "antibiotika" till att utgöra just penicillin. Vilket kanske är lite olyckligt, eftersom det nog var just sådant slarv med begreppen som fick myten ifråga att slå rot till att börja med.

Relaterat: Penicillinets upptäckare

Referenser:
Vårdguiden (Stockholms läns landsting): Kåvepenin (fenoximetylpenicillin/penicillin V); Heracillin (flukloxacillin)
FASS: Doxyferm (doxycyklin); Vibramycin (doxycyklin); Flagyl (metronidazol); Fasigyn (tinidazol); Alkohol och läkemedel
Apoteket: Alkohol i kombination med medicin: Vin och penicillin
Kommentar:
faktoid-bloggen: Alkohol och antibiotika

Tack till Alex Sandborg som tipsade om den här faktoiden
samt alla på VoF:s forum som hjälpte till, i synnerhet Hugin

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum