fler faktoider

fler faktoider

Färgblinda djur - Tjurar som ser rött

Tjurar blir aggressiva av rött
Tjurar är färgblinda
Katter och hundar är färgblinda

Det är naturligtvis viftandet med skynket som drar åt sig tjurarnas uppmärksamhet. Att rött eller någon annan färg skulle göra dem aggressivare är osant. "Du kan vifta med ett par skitiga kalsonger också, det spelar ingen roll" som professor Sjölander formulerar det. Har man dessutom ett par spjut i ryggen så bekymrar man sig nog ännu mindre för vilken kulör det där skynket råkar ha.

Att den s.k. muletan skall vara röd är också mer tradition än något annat. Den används förresten enbart i tjurfäktandets sista fas, inför tjurens avlivande; i den första används en capa som kan vara lila eller orange, med gul baksida.

Är det tvärtom så att tjurar är färgblinda? Nix, det är en faktoid, det med.

I ögat finns två sorters synceller: stavar, som (förenklat) ser i svartvitt och tappar, som (också förenklat) ser i färg. Människor har tre sorters tappar som uppfattar det röda, gröna resp. blåa i färgerna, och utifrån dessa grundfärger bygger upp en bild i allehanda kulörer. Principen är f.ö. densamma som i TV-apparater och datorgrafik, fast med den inte oviktiga skillnaden att när datorns grafikprocessor levererar uteslutande röda, gröna och blåa bilder att läggas ihop till en slutprodukt så är skillnaderna mer flytande, eller "analoga" om man så vill, hos oss levande organismer. Tapparna som svarar för det röda seendet är inte komplett oförmögna att registrera skillnad på olika gröna färger, och så vidare.

Nötkreatur har bara två sorters tappar, de som är känsliga för blått och grönt. Detta kallas även "kort och medellångt färgseende" efter våglängderna - blått ljus har kortare våglängd än grönt, som har kortare våglängd än rött. Det gör att de kan skilja på färre färger, särskilt när rött är involverat, men tvärtemot vad man kan tro så är de inte helt oförmögna att skilja på i synnerhet de rena färgerna.

Obs! Detta gäller även katter och hundar. De har också kort och medellångt färgseende. Totalt färgblinda är de inte.

Som Jon Edman påpekade för mig innebär färgblindhet även bland människor som regel försämrad känslighet för vissa våglängder, inte fullständig okänslighet. Total färgblindhet, där man endast ser i svartvitt, är mycket sällsynt bland oss.

Läs mer om tjurfäktning i Peter Englunds Om Ferdinand och några andra berömda tjurar, utlagd på nätet. En detalj: Han nämner att Ferdinands namn är en omöjlighet. Tjurarna döps efter sina mödrar, som Islero efter Islera osv. För en Ferdinand skulle det alltså krävas en Ferdinanda. Eftersom detta namn icke desto mindre är dokumenterat så är Englund nog fel ute.

Referenser:
Lunds Universitet, inst. för cell- och organismbiologi: Fråga en zoofysiolog
Sverre Sjölander i Sanna lögner om strutsar och Tarzan, Corren 17/4 2004
Ask a scientist: Cats, dogs can see some color
Peter Englund, Om Ferdinand och några andra berömda tjurar ur Tystnadens historia (Atlantis 2003)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum