[ Visa utan markeringar ]

fler faktoider

fler faktoider

Energidrycker

Det kan poängteras att den uppmärksamhet energidryckerna fått gått ut på hur farliga de kan vara. Om detta vet man ännu inte säkert besked. Men även sådan uppmärksamhet är ingen oäven reklam för energidryckerna - det är ju rentav lite dum-macho - oändligt mycket bättre än att de inte skulle vara mycket mer prestationshöjande än svagt kaffe. Sockrat, men svagt.

Red Bull - mer än bara en myt
...Men inte mycket

Att dricka energidryck vid idrottsutövande är ingen god idé ur prestationssynpunkt, helt enkelt därför att dessa produkter inte är framtagna med tanke på sport och prestation.

Riksidrottsförbundet

Ovanstående sågning är enastående - kort, koncis och rakt på sak. Nedanstående text säger ungefär detsamma, fast med fler (och krångligare) ord. Läs vidare vid behov.

På redbull.se beskrivs koffeinet: "känt för sin uppiggande effekt och förmåga att förbättra koncentrations- och reaktionsförmågan." Helt riktigt. Koffeinhalten i RB är f.ö. på 320 mg/liter, kaffe på ca 800 mg/liter.

Vad taurinet beträffar än man betydligt luddigare: "konditionell essentiell aminosyra* vilket innebär att det i vissa situationer eller omständigheter kan uppstå en brist av taurin, t.ex. vid tillfällen av hög stress eller fysisk utmattning." Att man skulle klara av mer i den vägen antyds livligt men sägs aldrig rent ut. Det är nog klokt, eftersom någon sådan effekt inte finns dokumenterad, vare sig för taurinet självt eller i någon kombination.

* Knagglig översättning av conditional essential amino acid. "Essentiell" = tillverkas inte av kroppen utan måste tillföras utifrån, "konditionell essentiell", eller semiessentiell som det heter på svenska = detta gäller för en del individer och/eller situationer. De flesta av oss är självförsörjande på taurin, men de som saknar ett visst enzym - spädbarn t.ex. - fixar inte detta, utan måste tillföras taurin utifrån. Mer spännande än så är inte just denna "konditionella essentiella aminosyra".

Kroppen innehåller dock ett stort förråd av taurin, och det skulle ta lång tid av avsaknad av taurin eller dess utgångsämnen i kosten innan ett bristtillstånd skulle uppkomma.

Livsmedelsverket

De övriga ingredienserna är inte förknippade med någon särskild höjning av prestationsförmåga.

Ett ämne som inte finns i Red Bull men i många andra (energi)drycker är guaranin. Det är ett annat namn på koffein; "synonymt med koffein från guarana" som Livsmedelsverket formulerar det.

Power Horse

Den liknande energidrycken Power Horse har en utförligare beskrivning av taurinets någorlunda dokumenterade effekter på sin hemsida. Man kan bl.a. läsa att ämnet är viktigt för syncellerna, i synnerhet under fosterstadiet; då är det även viktigt för utvecklingen av hörselsystemet; det underlättar nedbrytandet av fetter och spermiernas rörlighet ("...ger dig vingar"!); en del indikationer på goda kardiovaskulära effekter; med mera. Om fullt utvecklade människors prestationsförmåga sägs intet.

Lipovitan: Miyamoto 1962
Reklam anno 1962

Lipovitan är, såvitt jag kunnat utröna, energidryckernas original. Märket är japanskt, finns i flera asiatiska länder och även i många asiatiska affärer här hemma. Vad beträffar substansernas effekter har deras hemsida följande att säga, även om "These statements have not been evaluated by the FDA." (Food and Drug Administration = Livs- och Läkemedelsverket i ett.)

Lipovitan Original Healthy Formula includes the following ingredients:

B1

Metabolizes carbohydrates for energy

B2

Metabolizes carbs, fat & protein for energy

B6

Helps form antibodies

Taurine

Helps the body regulate cholesterol levels

Ginseng

And herbal energy source

Royal Jelly

Combats stress and fatigue

Niacin

Converts food to energy

lipovitan.com

(Varför koffeinet inte nämns vet jag inte - halten är på 500 mg/liter, mittemellan kaffe och Red Bull. Där finns kanske mer att analysera men f.n. siktar jag in mig på taurinet.)

Såväl Lipovitan som Power Horse nämner taurin i samband med fett. Jag har hittat en enda studie (Tsuboyama-Kasaoka et al) som slår fast att taurinbrist kan vara en bidragande orsak till fetma. Om det är en slump att undersökningen är gjord i Japan vet jag inte, inte heller om den upprepats. Jag är dock tämligen säker på att det inte är det som menas med "vingar", liksom att Red Bull aldrig marknadsförts som bantningsmedel. Det var däremot så Lipovitan fick sitt namn, ungefär: "At the time of its market release, "Lipo" was used for its efficacy in the breakup of fat buildup in the liver" (tillverkaren Taishos hemsida).

Eftersom Lipovitan enl. samma sida har en taurin-halt på 10 g/liter (2,5 ggr högre än Red Bull) kan man tycka att varje studie av ämnets effekter borde utgå från Japan, där det druckits sedan 1962. Det lär även nyttjas och ha nyttjats i folkmedicinen, för vad vet jag inte. Även i ex.vis Thailand dricks det stora mängder av dessa och andra drycker, som Krating Daeng, som Red Bull förresten i princip är den europeiska versionen av (samma logga, samma namn, fast företaget ligger i Österrike).

En utförlig och tämligen o-häftig lista över taurinets effekter finns hos Livsmedelsverket; osmoregulator, konjugering med gallsyror, moderering av flödet av positiva joner med mera, men vad "vingarna" beträffar:

Taurin är inte en energigivande aminosyra. Den används inte i kroppens energiproduktion, och inte som bränsle för muskler eller dylikt.

Livsmedelsverket

En artikel i Läkartidningen nämner ett antal studier som gjorts, det mest prestationshöjande resultatet var när "slagvolymen under regenerationsperioden efter maximalt arbetsprov ökade". Vare sig informationen om Red Bull, Power Horse eller Lipovitan tar upp detta, åtminstone inte i någon dekrypterbar form.

Varför taurin är populärt inom kroppsbyggarsektorn känner jag inte till.

En udda myt som avlivas på bl.a. redbull.se är att taurinet skulle framställas ur tjurtestiklar. Namnet beror på att ämnet först isolerades ur oxgalla. Det är naturligtvis ett ytterst tacksamt namn att marknadsföra (jfr "beta-aminoetansulfonsyra" som är den kemiska beteckningen), frågan är om det har någon annan effekt på vuxna människor än den psykologiska.

Spädbarn har dålig förmåga att själva bilda taurin från dessa aminosyror, vilket kompenseras av att modersmjölk innehåller förhållandevis höga halter taurin

Livsmedelsverket nämner ett alternativ

Conclusion
The Red Bull Company claims that drinking Red Bull improves one's cognitive capabilities and muscular performance (1). The company attributes these enhancements to the unique combination of the ingredients including key components such as caffeine, taurine and glucuronolactone. However, it seems more plausible that most of the effects observed when drinking Red Bull come principally from caffeine. Red bull contains about the same amount of caffeine (80 mg) as a cup of coffee. However, because coffee takes time to cool, it is ingested over a longer period of time than it takes to consume Red Bull. Drinking Red Bull brings into the body a large dose of caffeine in a short amount of time, resulting in a sharp rise of plasma caffeine concentration. In addition, a psychosomatic placebo effect of having consumed an "energy drink" may compound the chemical's actual effects. Thus it seems that drinking a cold cup of coffee may induce the same "energizing and refreshing" effects of drinking Red Bull - and best of all, at one-third the cost.

Woojae Kim

Kuriosa: Eftersom katter behöver men inte kan producera taurin tillsätts ämnet i kattmat, vilket är en anledning till att man inte ska ge sin katt enbart hundmat under en längre tid. Tror heller inte att det räcker att hälla på Red Bull.

Referenser:
Tillverkare:
www.redbull.se
Power Horse: Ingredients - Taurine
Lipovitan: Lipovitan Original Energy Formula
Taisho: "Lipovitan D" Reaches a 20-Billion Milestone in Total Shipments, pressrelease 14 juni 2004
Förhoppningsvist neutral information:
Riksidrottsförbundet: Om sportdrycker och träning - nej, ingen dopingklassning är aktuell :-)
Livsmedelsverket: Taurin i energidrycker - till vilken nytta?
Lehtihet, Beckman Sundh & Andersson, Energidryck - farlig eller inte?, Läkartidningen nr 38 2006
Woojae Kim: Debunking the Effects of Taurine in Red Bull, Nutrition Bytes, 1/2003 [PDF]
Wikipedia (sv): Taurin; Koffein
Wikipedia (eng): Taurine
Raintree Nutrition: Guaraná
Livsmedelsverket: Guarana innehåller koffein - missvisande rubrik!
Om taurin i kattmat:
Pet Health Care Information: Why Do Cats Need Taurine?

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum