fler faktoider

fler faktoider

Tanden i Coca-Cola

Lägger man en tand i Coca-Cola så försvinner den inom ett dygn

Tand i Coca-Cola

Onsdagen den 8 februari 2006 placerade jag en tand från en ko i en försluten flaska med ca 2 dl Coca Cola. Den fick sedan ligga där exakt 1 vecka, fram till onsdagen den 15 februari. Resultatet torde tala för sig självt. Om inte, läs vidare.

Att man kan få hål i tänderna av Coca-Cola, liksom av allt annat med socker i, är en oomtvistad sanning; bakterier på tänderna bildar syra av kolhydrater, syran fräter på emaljen, och när emaljen frätts bort är själva tanden öppen för angrepp. Däremot är det inte sant att Coca-Cola i sig fräter på tänderna i någon märkbar grad, något som kan visas med ett enkelt experiment:

Eleverna placerade ett antal tanddelar i cola, i sötad sportdryck, samt i mjölk. Under en tvåveckorsperiod undersöktes och vägdes sedan dessa tänder regelbundet. Resultatet visade att tänder som legat i mjölk, som har neutralt pH-värde, förblev opåverkade, medan tänder som legat i dryckerna med lågt pH-värde, alltså cola respektive sportdryck, sakta minskade i vikt. En kalkyl av minskningstakten innebär att det faktiskt skulle ta ungefär ett år för en tand att helt upplösas i Coca-cola!

Se även Stefan Sollfors studie "How cola soft drinks erodes teeth". Till skillnad från mig, men i likhet med Karolinska, så bytte han cola dagligen. Resultatet blev också detsamma: Ingen märkbar erosion efter ett dygn, däremot efter en vecka.

En part i målet är ju Coca-Cola själva. På sin hemsida skriver de om en tandförsedd flaska på kontoret i Jordbro, som "tillslöts av Notarius Publicus i Stockholms Stad i februari 1986" och som i skrivande stund, när det nu var, fortfarande fanns kvar.

Hur detta går ihop med den odontologiska studien förklarades av den ansvarige prof. Lagerlöf: När tanden fräts så minskar samtidigt vätskans mättnadsgrad, och därmed även upplösningens hastighet. Eftersom man i studien bytte ut de olika dryckerna med regelbundna mellanrum så fick frätandet hela tiden ny fart. Om man låter bli detta så kommer omsider ett jämviktsläge att uppstå där ingen frätning längre sker, och då tanden i Jordbro torde ha uppnått detta stadium vid det här laget så kan den alltså vila ostört i sin mättade sockerlag.

Professorn bekräftade även att det finns andra drycker som fräter betydligt mer än Coca-Cola, som t.ex. citronsyra och vin. Tittar man på den grupp som har till yrke att ha vin i munnen hela dagarna, dvs. professionella vinprovare, så har man i en studie konstaterat att alla med två år eller mer i branschen hade skador på tänderna; dental erosion kallas fenomenet. Så det gäller att dricka fort.

Mer s.k. Cokelore, dvs. myter om Coca-Cola, skriver Bengt af Klintberg om i sin oumbärliga Den stulna njuren.

Referenser:
Praktikertjänst: Coca-cola
Folke Lagerlöf, professor på Odontologiska institutionen, KI, et al:
The effect of beverages with various pH on dental hard tissues
Stefan Sollfors: How cola soft drinks erodes teeth
Coca-Cola i Sverige, www.coca-cola.se
Barbara Mikkelson: Cokelore (Tooth in Advertising), snopes.com

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum