fler faktoider

fler faktoider

Eskimå / inuit

De vi kallat "eskimåer" heter egentligen "inuiter" / kallar sig själva inuiter
"Eskimå" är ett nedsättande ord
Ordet "eskimå" betyder "den som äter rått kött"

Eskimåer kan delas upp i olika "stammar" eller språkliga/kulturella undergrupper - inuiter finns på Grönland, i Kanada och till viss del i Alaska, yupik i Alaska och Sibirien. Alla inuiter är eskimåer, alla eskimåer är inte inuiter. En yupik är eskimå, inte inuit. Å andra sidan är det inte självklart var gränsen skall dras mellan eskimå och icke-eskimå.

Eastern Eskimo people - the Inuit - speak Inuktitut, and western Alaskan Eskimo communities - the Yup'ik - speak Yup'ik.

Wikipedia

The term 'Alaska Natives' encompasses the Yupik, Inupiat, Aleut, Athabaskan, Tlingit, Haida and Tsimshian peoples.

Fae L. Korsmo i Polar Peoples

En annan fråga är exakt vad inuit betyder - om det verkligen betyder "människor" så inbegriper den ju alla, oavsett ras, nationalitet och kultur.

Grönländare föredrar kalaallit; inuiterna i nordvästra Kanada kallar sig för inuvialuit, i södra Alaska använder man det ryska ordet aleut, och i västra Alaska använder man faktiskt eskimå.
[...]
Man förolämpar inte så många om man använder ordet inuit. Man ska bara komma ihåg att det för många, speciellt i Alaska och Grönland, är ett ord som endast betyder människa.

Ur Ursprungsfolk

Ordet "eskimå", som vi f.ö. fått via franskan, lär ursprungligen komma från en indianstam - ibland nämns Cree-indianerna - som i uppenbarligen nedsättande syfte kallade det arktiska folket "de som äter rått kött". Denna förklaring är antagligen felaktig.

De språkliga jämförelserna är lite komplicerade, men i vilket fall som helst så var bruket att äta rått kött inte särskilt ovanligt, inte ens bland Cree-indianerna, varför beskrivningen inte blir tillräckligt särskiljande för att vara användbar (och inte heller kan den vara särskilt nedsättande). Montagnais-indianer uppger att deras ord eskimo med oklar betydelse har nämnda etymologi, något som Ives Goddard tillbakavisar (vilket kanske verkar lite drygt, men folketymologier finns överallt). Ojibwa-indianerna kallar visserligen eskimåerna för "de som äter rått kött", men dessa hade ingen kontakt med eskimåer vid tiden för de första beläggen av ordet esquimau i franskan! Det är fullt möjligt att ojibwa fått ordet från franskan, och att dess ursprung får sökas på annat håll, något som det inte saknas idéer om. "De som gör snöskor" är en möjlighet:

A Dictionary of the Otchipwe Language by Bishop Frederic Baraga (Beauchemin & Valois, 1878) gives ashkime = "I lace or fill snowshoes"

alt.usage.english FAQ

När organisationen Inuit Circumpolar Conference 1977 samlades i Barrow, Alaska, lär man ha sagt ifrån att ordet "eskimå" är nedsättande och att "inuit" skall användas istället. Men det är en ren missuppfattning - ett dussintal grupper fanns på plats, för att få läsliga anteckningar så använde man "inuit" som sammanfattande term. Det var inte en uppmaning till den övriga mänskligheten att korrigera sitt språkbruk.

6. "Inuit" means indigenous members of the Inuit homeland recognized by Inuit as being members of their people and shall include the Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Greenland) and Yupik (Russia).

Inuit Circumpolar Conference, artikel 1, punkt 6

Man kan förstå att en del icke-inuiter motsätter sig detta.

In western Alaska, however, the use of the term Inuit has created as many problems as it has solved, and the name has never taken root.

Ann Fienup-Riordan

They have always known themselves as Yupit and Inupiat in Alaska, Inuvialuit in Canada's western Arctic, Inuit on Baffin Island and in the central Arctic, and Kalaaliit in Greenland. In recent years, they have chosen to be known by the term 'Inuit', meaning simply 'the people' in their language [sic], and in Canada at least this has been generally accepted.

Ian Creery i Polar Peoples

Visserligen fanns och finns det även eskimåer som uppfattar "eskimå" som nedvärderande, men denna slutsats har alltså dragits på felaktiga grunder. Det finns idag ingen känd, reell anledning att kalla en eskimå för något annat än eskimå, om man inte vill göra skillnad på inuit, yupik, inupiaq och så vidare. Och även i det fallet så finns det inget som hindrar att man använder samlingsbegreppet "eskimå", i synnerhet som det inte finns något annat ord att välja på.

Kalalek

Relaterat: På grönländska heter grönländare kalalek, landet Kalaallit Nunaat = "Grönländarnas land", osv. I en lite äldre ordbok hittade jag följande etymologi:

kalâlek, Grølænder [...] har ofta antagit koppling til "skræling"

Den grønlandske ordborg (1926)

"Skräling" var alltså vikingarnas beteckning på såväl eskimåer som nordamerikanska indianer, och var klart nedsättande; SAOB uppger betydelser som "dålig, oansenlig person", med "magert o. klent utseende" osv. Jag känner inte till bevisningen i fallet, mer än att ordet åtminstone 1926 endast användes på södra Grönland. Det vore naturligtvis synnerligen ironiskt om den är korrekt, särskilt med tanke på uppståndelsen kring det, såvitt man kunnat finna, harmlösa "eskimå".

Referenser:
Wikipedia: Eskimo
Jens Dahl och Alejandro Parellada (red.), Ursprungsfolk (IWGIA - Lundagruppen för ursprungsfolk 2002), sid 40
Polar Peoples - Self-determination & development (Minority Rights Publications 1994), sid 81, 105
Ann Fienup-Riordan, Eskimo Essays (Rutgers U.P., 1990), sid 5
Nationalencyklopedin: eskimå-aleutiska
Answers.com: Inuit
alt.usage.english FAQ: Eskimo (etymologin)
www.inuit.org: Inuit Circumpolar Conference Charter
Den grønlandske ordborg (Kirkeministeriet 1926)
SAOB: skräling

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum