fler faktoider

fler faktoider

Esse non videri

Wallenbergarnas valspråk
"Att vara utan att synas"

Within the black granite walls of the Stockholms Enskilda Bank is a coat of arms that bears a sober motto, borrowed from Aeschylus: Esse non Videri - to be, not to seem.

Time, 7 juni 1963

Man behöver sannerligen inte vara åt det misstänksamma hållet för att se den berömda devisen som en arbetsbeskrivning för Wallenbergarnas engagemang i svenskt näringsliv...

Wallenbergare, Marcus

Marcus Wallenberg anno 1956
m/56 - inte alls

Marcus Wallenberg anno 1899
m/99 - inte heller

Marcus Wallenberg anno 1864
m/64 - just den

Men för det första är det inte släkten Wallenbergs valspråk. Det var Marcus Wallenberg (1864-1943) som antog det som sentens när han 1931 blev serafimerriddare, och det är hans vapensköld som beskrivs i Time. Inget annat.

För det andra är den korrekta tolkningen mycket mer i god valspråks-stil än den ljusskygga allmänna: Att verkligen vara, inte bara ge sken av att vara det, dvs. modig, god... Vilket ju också var vad som faktiskt stod i Time 1963.

ου γαρ δοκειν αριστος, αλλ' ειναι θελει

Så sade han och bar med lugn sin sköld,
fullviktig koppar men på bilder tom,

ty han vill vara tapprast, icke synas.
Hans tanke plöjer djupt i själens mylla,
där ädla rådsluts skördar växa upp

Aischylos, Sju mot Thebe

[Cato] esse quam videri bonus malebat
[Cato] vill hellre vara god än synas vara det

Sallustius, Catilinas sammansvärjning

Virtute enim ipsa non tam multi praediti esse quam videri volunt
Många är inte så begåvade med mod som de vill verka

Cicero, Om vänskap

Första belägget av begreppet är Aischylos från 467 f.Kr. I formen Esse quam videri, från källor som Cicero och Sallustius (båda från 40-talet f.Kr), är det ett vanligt valspråk, såväl hos historiska personligheter som en rad skolor, delstaten North Carolina, m.fl.

Ashville College

Colyton Grammar School

Seal of North Carolina

Ashville College
"...founded in 1877..."

Colyton Grammar School
"Since 1546"

North Carolina
Sigillet instiftades visserligen
först 1893, men ändå.

Tycho Brahes valspråk var "Vara hellre än synas", hur han nu formulerade det - i Lund finns en minnessten från 1901 med inskriptionen Non haberi sed esse, andra uppgifter säger Esse potius quam haberi, men betydelsen är alltså densamma.

Fredrik II (den store) av Preussen hade valspråket Esse, non videri just så, vilket dessutom är ett utmärkt belägg för mottots faktiska betydelse, om det skulle behövas - Alte Fritz var då inte den som föredrog att tassa runt i kulisserna.

Kan även jämföra med följande antites:

För en furste är det således ingalunda nödvändigt att besitta alla dessa goda egenskaper; men det är helt nödvändigt att synas ha dem.

A uno principe, adunque, non č necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualitā, ma č bene necessario parere di averle.

Machiavelli

Ibland ser man översättningen "verka utan att synas". Den är helt fel, även om man är förlåtande nog att tolka "verka" som "verka vara" snarare än "agera"...

OBS: Det måste vara "videri" i passiv form för att bli vettigt; "[att vara utan att] synas". Ett vanligt fel är att skriva Esse non videre = Att vara utan att se.

Referenser:
Pelle Holm, Bevingade ord: icke (fast med fel Marcus W., m/99 ist.f. m/64)
Wikipedia (eng): Esse quam videri
Aischylos, Sju mot Thebe (sv. övers. Emil Zilliacus i Fyra sorgespel, Helsingfors 1948)
Aischylos, Seven Against Thebes (eng. övers. av Herbert Weir Smyth)
Sallustius, De coniuratione Catilinae eller Bellum Catalinae, vers 54
Cicero, Laelius de amicita, vers 98
Machiavelli, Fursten, kap. 18
Wallenbergarnas egen sida (notera URLen - det kanske ligger nåt i vara-utan-att-synas ändå):
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande: Valspråken

Tack till Anders Perlinge, arkivarie på nämnda Stiftelse
samt Magnus Norling som hjälpte till med latinet

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum