fler faktoider

fler faktoider

Fatwa

Dödsdom, förbannelse el.dyl.

En fatwa kan vara hur fredlig som helst:

Utlåtande av en mufti eller religiös lärd över en fråga rörande den islamiska rätten.

Nationalencyklopedin

De man brukar tänka på - eller snarare, de man alls känner till - är Khomeinis mot Rushdie (som introducerade begreppet i västvärlden) samt bin Ladins mot USA.

In the name of God Almighty. There is only one God, to whom we shall all return. I would like to inform all intrepid Muslims in the world that the author of the book entitled The Satanic Verses, which has been compiled, printed, and published in opposition to Islam, the Prophet, and the Qur'an, as well as those publishers who were aware of its contents, have been sentenced to death. I call on all zealous Muslims to execute them quickly, wherever they find them, so that no one will dare insult the Islamic sanctities. Whoever is killed on this path will be regarded as a martyr, God willing. In addition, anyone who has access to the author of the book, but does not possess the power to execute him, should refer him to the people so that he may be punished for his actions. May God’s blessing be on you all.

Ruhollah Musavi Khomeini

(På vilket man väl bara kan svara - så här.)

På Islamtoday.com kan man icke desto mindre hitta fatwas (fatwor?) om ungefär allting; mat, nöjen, om jordens rundhet och att det är OK att gå till tandläkaren och bleka tänderna:

Answered by Sheikh Husayn al-Jabûrî, professor at Umm al-Qurâ University

It is permissible to go to a dentist to get your teeth whitened. This is not a case of changing Allah's creation. You are only restoring your teeth to their original condition by removing extraneous stains from them.

And Allah knows best.

Tydligen råder viss oenighet om vem som kan utfärda en fatwa, och vem som i så fall behöver följa den. Khomeinis fatwa gäller bara för de som accepterar Khomeini som religiös auktoritet, vilket ju långt ifrån alla muslimer gör. Någon muslimsk påve finns inte.

No authority, howsoever eminent, can claim sole right to pronounce any binding opinion for all Muslims. Thus no fatwa issued by any eminent authority is binding on any Muslim, even on one who asks for it.

Asghar Ali Engineer

När det gäller priset på Lars Vilks huvud så sattes det av al-Qaidas ledare i Irak, Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi. Om denne är en mufti eller religiöst lärd är högst osäkert - det är rentav högst osäkert om han någonsin existerat, och i så fall om han är i livet idag. Ett dödshot är inte en fatwa bara för att det kommer från en muslim. Däremot var det s.k. Europeiska Fatwarådets fördömande av dödshotet avgjort just en fatwa, oavsett hur många muslimer som anser sig behöva följa det. (European Council for Fatwa and Research, ECFR, är visserligen ingen stor eller gammal institution - den bildades 1997 i Dublin. De har ingen officiell hemsida.)

Vad beträffar fatworna mot Taslima Nasrin så verkar hon ha fått ett flertal, de första 1993. Åtminstone en av dessa skall ha utfärdats "av en mufti eller religiös lärd", men därtill tillkommer diverse dödshot som inte verkar ha ett dugg med begreppet fatwa att göra.

Ett närliggande begrepp verkar vara den katolska bullan, gammalt ord för en påvlig kungörelse (även om muslimer, som sagt, inte har någon påve). De har väl främst associerats med bannbullor, men en bulla kan alltså handla om vad som helst, inte bara bannlysningar. Precis som en fatwa.

Referenser:
Nationalencyklopedin: fatwa
Wikipedia (eng): Fatwa; Salman Rushdie
Wikipedia (sv): Fatwa
Ingemar Unge, Klumpar i soppan, Vi Online 6 februari 2006
Islamtoday.com: Fatwa archive
Asghar Ali Engineer, Fatwas, their acceptablity and their relevance, Secular Perspective Sep 1-15, 2005
Om al-Qaidas påstådde ledare i Irak:
Wikipedia (eng.): Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi
Reuters: Senior Qaeda figure in Iraq a myth: U.S. military - tack till Thomas P för tipset
Taslima Nasrin:
"Of an ongoint battle" intervju med Asha Krishnakumar, The Hindu, 12 april 2002

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum