fler faktoider

fler faktoider

Gandhis fyra faser

"First they ignore you, then they laught at you, then they fight you, and then you win."

Till att börja med har jag inte hittat några belägg för att Gandhi någonsin sagt detta.

Citatet finns i en rad aningen olika varianter, men samtliga tillskrivs allmänt, och som sagt förmodligen felaktigt, mahatma Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948). Han är ett av de goda namn som eftervärlden särskilt gärna tillskrivit allehanda citat av varierande tänkvärdhet, mer för att man därmed velat få en koppling till vad man uppfattat som en oantastlig moralisk hjälte än för att man faktiskt vet att han faktiskt sagt eller skrivit citaten ifråga. (Andra namn som ofta tas till av liknande anledningar är Churchill, Mandela och Martin Luther King.)

Det tidigaste exemplet på att citatet tillskrivits Gandhi är från 1982, i tidskriften WIN utgiven av organisationen Peace and Freedom Through Non-Violent Action.

Det förekom dock tidigare än så:

Don't you know the English way of dealing with national revolutionary movements? First, they ignore you, then they ridicule you, then they start arresting and hanging, and then they sit down with you at a Round Table conference.

Robert Briscoe

Citatet kommer från Joseph Schechtmans The Vladimir Jabotinsky Story. Robert Briscoe (1894-1969) var en irländsk politiker av lettisk-judisk börd. Uttalandet var riktat till hans gode vän Ze'ev Zjabotinskij (1880-1940), en jude från Ukraina som var ihärdig sionist. 1931 grundade han den paramilitära rörelsen Irgun: "varje jude har rätt att komma till Palestina enbart aktiv kamp kan hålla araberna borta, enbart en beväpnad judisk styrka kan garantera en judisk stat". Det är inte omöjligt att den engelska kopplingen på något sätt färgat av sig på Gandhis aktioner mot samma land, även om det inte alls behöver ha gått till på det sättet. (Vad England hade att göra i sammanhanget: Under första världskriget erövrade Storbritannien ett område i mellanöstern som dittills tillhört Osmanska riket. De förvaltade det så kallade brittiska Palestinamandatet fram till 1948, då den västligaste delen utropades till staten Israel.)

Det äldsta belägget för den ena eller andra varianten av citatet som någon hittat återfinns i ett något oväntat sammanhang:

And my friends, in this story you have a history of this entire movement. First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you.

And this is what is going to happen to the Amalgamated Clothing Workers of America.

Nicholas Klein talade den 15 maj 1918 på ACWA:s konvent i Baltimore, Maryland. Han avrundade sitt tal med att berätta en historia – hur sann den nu är – om hur George Stephenson och hans ånglok The Rocket på den första järnvägen möttes med allt aggressivare hån, även sedan han demonstrerat för den klentrogna publiken att maskinen faktiskt kunde röra på sig. ACWA var ett fackförbund för textilarbetare grundat 1914 efter en hård strejk i Chicago. Det gick länge från klarhet till klarhet. 1976 gick det ihop med ett annat förbund. Några monument resta till föreningens ära känner jag inte till.

Referenser:
WIN magazine (Peace and Freedom Through Non-Violent Action), vol 18 (1982), sid 9
Joseph Schechtman, The Vladimir Jabotinsky Story: The Last Years (Thomas Yoseloff Inc. 1961)
Proceedings of the third biennial convention of the Amalgamated Clothing Workers of America (1919), sid 53 -- not, konventet hölls 1918, inte 1919 som anges på titelsidan!
Barry Popik: "First they ignore you [...]", bloggpost den 8 september 2009

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum