fler faktoider

fler faktoider

Grdman

Förkortning för "grodman"

Denna förkortning nämns då och då som den roligaste och/eller konstigaste och/eller knäppaste, av skäl som är uppenbara för alla utom förkortnings-galna militärer, kantänka. Hittills har ingen visat att den skulle ha varit officiellt påbjuden, eller använd över huvud taget. Det absolut närmaste är en uppgift från någon som sett termen i en fördelningsbok till HMS Sjöormen. Det har funnits två ubåtar HMS Sjöormen i Sverige, gissningsvis avses den från 1967. Finns här någon som kan hjälpa till med denna källa?

Enligt läsaren Lars Lindblad (som kommenterade min förfrågan på bloggen) så använder man inte ens ordet "grodman" i försvaret: dykare heter det. Hur länge detta har gällt vet jag inte. Jämför även "Søværnets Frømandskorps", den danska marinens grodmanskår.

Det är svårt att leta efter saker som nog inte finns, men flitigt frågande bland folk som borde veta besked, om såväl läget nu som förr, har (ännu) inte gett något konkretare resultat än Sjöorms-antydningen. Däremot kan man läsa följande i 1998 års Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 2, Förhandsutgåva (eller StabsR 2 Fu - att militärer gillar förkortningar är då ingen myt), bilaga 1 "Förkortningar":

Förkortningar på G - ur Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 2, Förhandsutgåva

Där finns härliga förkortningar i mängd, som hkpldnpl för helikopterlandningsplats, eller pvpjtgb för pansarvärnspjästerrängbil osv. Efter "grdman" letar man dock förgäves.

Referens:
Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 2, Förhandsutgåva (1998)

Se även:
faktoider.blogspot.com: grdman

Tack till Lars Lindblad och Hans Strelow för hjälp
samt Wooster och Kreuz m.fl. skribenter på Skalman

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum