fler faktoider

fler faktoider

Bilaga till faktoiden
Hitler hade judiskt påbrå

Hitlers judiska påbrå

Andreas Wien

Först publicerad på forumet Skalman 2005-03-08

Det är okänt om Hitler var informerad om alla sina släktband. Alla hans mor- och farföräldrar var redan döda när han föddes. Alois Hitler dog när Hitler var 13 år gammal. Därför måste man lita på Hitlers syster Paula Hitler, när hon säger att "om min faders familj fick jag aldrig veta något, inte ens en liten oskyldig familjehistoria" och "Bara min moders släktingar var för oss släktingar... Jag hade aldrig lärt känna några av min faders släktingar".

Troligtvis började Hitler först att intressera sig för sina släktingar och att informera sig om sina komplicerade släktförhållanden när han blev en känd politiker, och senare när hans politiska motståndare använde sig av dessa fakta i den allt hårdare politiska kampen som fördes runt 1932. Hitlers motståndare hävdade att om man värderade människorna efter deras ursprung och ras, såsom Hitler och NSDAP gjorde, så måste man även själv som ledare kunna underkasta sig en släktforskning.

Direkt efter det att de första diffusa pressartiklarna om Hitlers förfäder kom ut 1932, så erbjöd sig den i Wien boende genealogen Karl Friedrich von Frank sina tjänster till Hitler, den 8 februari 1932. Han hade redan sammanställt ett släktträd över Hitlers förfäder fram till den 4:e generationen (alltså ända till Hitlers farfars far). För 300 Mark skulle han göra ett ännu bättre och omfattande stamträd.

Den 29 februari gav Hitler genealogen von Frank uppdraget. Den 8 april 1932 skickade von Frank Hitler sitt färdiga arbete. Samma dag kom det ut extratidningar med jätterubrikerna "Hitler heter Schicklgruber". Detta hade "avslöjats" av en reporter med pseudonymen Hans Bekessi, som sedan använde sitt riktiga namn, Hans Habe. Artikeln avslöjade Hitlers faders sena namnbyte från "Schicklgruber" till "Hitler" -- och detta ledde till en sensationell efterfråga av tidningen. Tiotusentals av detta tidningsnummer skickades till Tyskland för att ingå i valkampanjen mot Adolf Hitler och NSDAP.

Von Frank hade helt korrekt skrivit in namnbytet "Schicklgruber-Hitler" i släktträdet, och kunde inte förstå denna otroliga uppståndelse över namnbytet, då utomäktenskapliga födslar var mycket vanliga på landet och inte heller diskriminerande. Redan i maj lät Frank sitt arbete gå i tryck. Hitler tackade släktforskaren med ett personligt brev den 25 juni 1932.

Men under sommaren bröt det ut en ännu häftigare presstorm. Den schweiziska tidningen "Die Neue Züricher Zeitung" publicerade en insändare med temat "Hitlers förfäder". Insändaren betvivlade von Franks ståndpunkt att Hitlers stamträd, med undantaget namnet "Wallj", uteslutande innehöll tyska namn och att "det ständigt återkommande familjenamnet "Salomon" knappast kunde defineras som tyskt.

I von Franks utgivna stamträd över Hitler så bär person nummer 45 på stamträdet, dvs Hitlers mormors mormors mor, namnet Katharina Salomon. Denna kvinna var en katolsk kvinna från Nieder-Plöttbach, Pfarre Döllersheim i Österrike. Hon var en dotter från den katolska bonden Johann Salomon i Nieder-Plöttbach. Med detta namns uppdykande, så börjar de första spekulationerna om Hitlers eventuella judiska påbrå.

Just på denna punkt hade släktforskaren von Frank begått ett allvarligt misstag. I verkligheten handlade det vid "person 45" inte om Katharina Salomon, utan om en viss Maria Hamberger från Nieder-Plöttbach (1709-1761) och dess fader Paul Hamberger från Nieder-Plöttbach. Frank rättade till felet redan den 30 augusti 1932, men den feltryckta utgåvan var redan utgiven och spridd för vinden.

Horder av reportrar gick nu fram för att söka efter Hitlers påstådda judiska släktingar i Europa. Man hittade namnet "Hitler" hos judiska familjer i den mähriska småstaden Polna i Polen och hos en judisk småhandlare i Leopoldstadt, och som påstod sig även vara släkt med familjen Hitler i Polna. I Warsawa sökte några judiska familjer med namet Hitler om ett namnbyte, med anledningen att de inte ville ha samma namn som den tyske antisemitiske politikern.

Under sommaren 1933 kom det nya tidningsrubriker om "Hitlers judiska påbrå":

"Lidove Noviny", Prag den 6 juli 1933: "I Polna skulle en Abraham Hitler från 1700-talet ha kommit på tal som en av Hitlers förfäder".

"Deutsche Freiheit", Saarbrücken den 6 juli 1933: "Den judiska familjen Hitler - Med dokument"

"Österreichisches Abendblatt", den 12 och 14 juli 1933: "Sensationella spår från juden Hitler i Wien med foton av "hitlergravar" i den judiska avdelningen på centralkyrkogården i Wien och en kokbok på hebreiska av Rosalie Hitler."

"Österreichische Morgenblatt", den 13 juli 1933: "Den bruna Hitler med den gula fläcken."

"Vorarlberger Blatt", den 13 juli 1933: "Han har dock haft en judisk mormor - Herr Hitler."

Men den 13 juli 1933 gav Bekessi/Habes tidning ut rubriken: "Hitlers judendom bekräftad av en notar." Denna gång blev Adolf Hitlers stamträd tryckt med en familj "Hiedler" i Polna och en Klara Hitler, född 1821 och gift Pölzl i Braunau, Österrike. En officiell notariell bekräftelse fanns även med i tidningsupplagan. Men, problemet var "bara" att Klara Pölzl (Hitlers mor) skulle ha varit hela 68 år vid Adolfs Hitlers födelse 1889, och som Adolfs mormor hade de andra årtalen inte passat in. I en liten tryckt del av tidningen så tog man sedan tillbaka påståendet, och menade att denna "judiska Klara" inte var Adolfs mor eller mormor, men dock nära släkt med mormodern - vilket inte heller var sant!

När man 1933 så gav ut det förbättrade och korrigerade släktträdet - utan namnet Salomon - förstärkte detta bara rykterna att något hade blivit avsiktligt dolt. Kort därefter tog skriftställaren Konrad Heiden med denna osanna historia om Adolf Hitlers judiska mormor från Polna i sin biografi över Hitler, som gavs ut 1936 i Zürich. Det var här som legenden om Hitlers påstådda judiska påbrå gick in i den vetenskapliga historiska litteraturen.

Efter 1945 gav Hitlers personlige advokat Dr. Hans Frank, f.d. generalguvernör i Polen, ett utalande som kom att bli brännhett hos allmänheten. Kort före hans avrättning skrev han ned sina minnen i boken "In Angesicht des Galgen" och han nämde en ny otrolig historia: I slutet av 1938 hade Hitler givit honom ett brev med yttrandet om att det handlade om ett "utpressningsförsök från en av hans mest avskyvärda släktingar". Släktingen hade gjort vissa antydningar såsom "i sammanhang med vissa tidningsartiklar måste det finnas ett visst intresse att inte basunera ut vissa familjeangelägenheter". Det handlade helt konkret om att "Hitler har 'judeblod' i sina ådror, och därför inte har en berättigad grund att vara antisemit".

Hitler hade därför bett Frank att kolla upp detta mycket noggrannt, och Frank hade därefter hittat information från alla möjliga källor, som han dock inte ville avslöja. Frank påstod följande: Hitlers farmor, Anna Maria Schicklgruber, hade varit kokerska hos en judisk familj med namnet "Frankenberger" i Graz under åren 1836/1837. Sonen i huset hade gjort henne gravid och Anna Maria Schicklgruber hade därför fått underhåll under 14 år för sonen Alois. Det hade också förekommit en omfattande brevväxling mellan familjen Frankenberger och Hitlers farmor i "åratal" efteråt.

De år då Hitlers farmor skulle ha uppehållit sig i Graz så fanns där emellertid ingen familj Frankenberger, inte ens en icke-judisk familj med detta namn [ judar hade inte tillåtits i staden sedan 1400-talet, min anm. ]. Där fanns familjer med namnet Schicklgruber, men ingen med familjemedlemmen och/eller namnet Anna Maria eller Maria Anna. Breven från den påstådda brevväxlingen hittades aldrig, och ingen hade någonsin nämnt denna varken före eller efter Hitlers maktövertagande. Det hittades inte heller några bevis för underhållet Anna Maria skulle ha fått. Det finns inte heller några som helst bevis för att Anna Maria Schicklgruber någonsin hade lämnat sin hemregion Waldviertel. Ett arbete som kokerska i det avlägsna Graz hade varit en sådan stor händelse i den lilla byn på 1830-talet, att den knappast skulle ha kunnat förbli okänd hos släktingarna.

Nästan alla i Waldviertel som sökte jobb i städerna begav sig till Wien, ca 100 km bort, men framför allt till den närbelägna staden Linz. Knappast till det avlägsna Graz, mer än dubbelt så långt bort som Wien, och dessutom bortom dåtida Semmering (ett otillgängligt, kargt och vilt bergsområde), som en tjänsteflicka runt 1830 måste passera till fots.

Frank verkar ha varit så omedveten om Hitlers familjemedlemmar och dess historia, att hans "nyhet" knappast kan ha kommit från Hitler eller hans släktingar.

Utpressaren är med all säkerhet Hitlers halvbroders, Alois Hitler Jr, son, William Patrick Hitler. Han föddes 1911 på Irland och försökte sko sig på Hitlers berömmelse före kriget med diverse föredrag och utpressningsbrev om "Hitlers judiska påbrå".

Källa: Hitlers Wien: Lehrjahre eines Diktators, Brigitte Hamann 1996
(eng. övers. Hitler's Vienna, 1999)

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum