fler faktoider

fler faktoider

Järnridån

[ This text is also available in English ]

Den 5 mars 1946 höll Winston Churchill, f.d. premiärminister, ett tal på Westminster College i Fulton, Missouri (som en och annan har blandat ihop med Westminster i London). Han beskrev där de delar av Europa som kontrollerades av Sovjet, och jämförde gränsen mot dem med en järnridå. (Idag används begreppet ofta om Berlinmuren, som ju var en påtaglig men dock helt liten del av hela "ridån".)

Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkt sig tvärs över kontinenten. Bakom denna gräns ligger alla huvudstäder i central- och östeuropas gamla länder. Warszawa, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest och Sofia; alla dessa berömda städer och deras befolkningar ligger i vad jag måste kalla den sovjetiska sfären, och alla är, på ena eller andra sättet, föremål för inte bara sovjetiskt inflytande utan även en mycket hög och i vissa fall ökande grad av kontroll från Moskva.

Mindre känt är att han nästan ett år tidigare använt samma begrepp om samma företeelse, i ett telegram skickat den 12 maj 1945 till president Truman, där han varnade för den ryss som de bara några dagar tidigare hade vunnit över Tyskland tillsammans med:

An iron curtain is drawn down upon their frontier. We do not know what is going on behind.

Vad som är ännu mindre känt är att en helt annan herre några månader tidigare, den 25 februari 1945, liknade gränsen mot kommunisterna med en järnridå:

Om det tyska folket lägger ner sina vapen, så kommer Sovjet, enligt avtalet mellan Roosevelt, Churchill och Stalin, att ockupera hela östra och sydöstra Europa samt den större delen av Riket. En järnridå kommer att fällas ner över detta enorma territorium som kontrolleras av Sovjetunionen, och bakom den kommer hela nationer att slaktas.

Joseph Goebbels i artikeln "Das Jahr 2000" ("År 2000")
i tidningen Das Reich, 25 februari 1945

Per Emil Brusewitz, Bakom Rysslands järnridå

Redan 1923 förekommer det dock på en svensk bok, som synes. Per Emil Brusewitz (far till Gunnar) var dock inte, som man skulle kunna tro, negativt inställd till kommunismen. Jag har själv inte läst boken, men har fått uppgift om att titeln inte motiveras närmare. Men för en möjlig härledning, läs vidare...

Det äldsta belägget för begreppet på engelska har man hittat 1920 hos en Ethel Snowden; suffragett, kristen socialist, fredskämpe m.m. Efter att ha vistats i landet en tid gav hon det året ut den kritiska Through Bolshevik Russia, där hon nämner att hon kommit igenom "the iron curtain". (Hos Pelle Holm får hon heta "Mrs. P. Snowden", där initialen kommer från maken Philip.) Emellertid är Snowdens järnridå inte bolsjevikernas verk:

Through 1919 the Allies had maintained an 'iron curtain' around the country, making it virtually impossible to enter or leave.

Nicholas Griffin

Det allra tidigaste belägget för en "kommunistisk järnridå" har hittats hos en ryss, Vasilij Rozanov - han skriver 1918 (dvs. året efter oktoberrevolutionen och samma år som tsaren avrättades) följande i Vår tids apokalyps, Apokalipsis nashego vremeni:

Rasslande, knarrande och knakande sänker sig en järnridå över den ryska historien...

Icke-sovjetiska järnridåer

Med en faktisk järnridå menas främst ett sorts brandskydd på teatrar för att förhindra att eld på eller bakom scenen skulle sprida sig ut i salongen, vilket efter flera otäcka händelser blivit obligatoriskt i delar av Europa. Dessa kallas numera oftast fire curtains eller safety curtains i USA, vilket fått en del att anta att kopplingen till liknelsen inte är självklar; men i Storbritannien kan de verkligen kallas för iron curtains. Även asbest användes på sina håll. (De fick dock dåligt rykte efter en teater-brand i Chicago 1903, efter vilken asbest-ridån inte kunde hittas; om den hade brunnit upp, så hade den uppenbarligen inte varit gjord av asbest.)

Som liknelse har ridån gamla anor.

As if an iron curtain had dropped between us and the Avenging Angel, the deaths diminished.

George Fitzclarence, sedermera Earl of Munster (1819)

Det var detsamma som att erkänna, och som en järnridå föll något ner mellan honom och vännerna.

August Strindberg (1898)

It became evident that Redwood had still imperfectly apprehended the fact that an iron curtain had dropped between him and the outer world.

H. G. Wells (1904)

Under första världskriget användes begreppet om intensiv artillerield:

The "rideau de fer" is simply the French method of converging artillery fire upon a single point where they intend to attack or where they are being attacked. [...] As I walked over this section after the curtain had been lifted, I was absolutely baffled for descriptive words. All the earth in that vicinity seemed battered out of shape. The dead needed no burial there.

Whyte Williams, New York Times, 2 juni 1915

Om just denna betydelse verkligen myntades i Frankrike är jag osäker på, men innan kriget var slut så användes det även i tysk press. Järnridån användes som sagt om skiljelinjer och avgränsningar i största allmänhet före första världskriget, men - så vitt jag kunnat finna - i högre grad efter.

"What we Germans wish," continued Dr. Stresemann, "is that this iron curtain shall no longer hang between France and Germany [...]"

Tysklands utrikesminister i sin Reichstag om Rhenlandet,
New York Times, 2 februari 1928

Många av terrorns alla yttringar döljs säkerligen bakom den järnridå, som stänger våra förbindelser med förtryckets värld.

Richard Sandler (statsminister 1925-26)
på socialdemokraternas kongress 1928

The British press is an iron curtain hiding the real opinion and feelings of the British people, as well as their hopes and their fears.

Nazi-tidningen Volkischer Beobachter
citerad i New York Times, 23 juli 1940

During the four years while I was interned in Croatia by the Germans I saw how the Partisans were lowering an iron curtain over Yugoslavia so that nobody could know what went on behind it.

Dr. Vladimir Matchek,
New York Times, 23 juli 1945

Dr. Matchek var ledare för "Jugoslaviens berömda kroatiska bondeparti", artikeln bär den talande rubriken Matchek predicts Tito dictatorship.

Dessa klipp är bara en liten del av det jag hittat, och inte har jag grävt särskilt djupt heller. Det är uppenbart att liknelsen var allmänt förstådd och nyttjad när Churchill höll sitt tal, och att den först efter detta blev begränsad till Sovjet-exemplet.

Referenser:
William Safire, Safire's Political Dictionary: iron curtain (Oxford University Press 2008)
TheFreeDictionary.com: Iron Curtain
German Propaganda Archive: Joseph Goebbels, The Year 2000
Pelle Holm, Bevingade ord: järnridå
Lars Gogman, "Tårarna kommo ofrivilligt i ögonen..." om bl.a. Brusewitz [PDF]
Wikipedia (ty.): Eiserner Vorhang
Nicholas Griffin (ed.), The Selected Letters of Bertrand Russell, vol. 2 (Routledge 2002), sid 200
August Strindberg, Fagervik och Skamsund (1898) [finns på runeberg.org]
H. G. Wells, The Food of the Gods (1904) [finns på gutenberg.org]

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum