fler faktoider

fler faktoider

Amerikaner och världskartan

En femtedel av alla amerikaner kan inte peka ut USA på världskartan

I maj 2006 publicerade National Geographic en undersökning i "geographic literacy", grundläggande geografiska kunskaper. 510 amerikanska medborgare på 18-24 år hade intervjuats i ämnet, och bland annat fått peka ut ett antal länder på en världskarta.

Locating Countries on the World Map
"... It is concerning that one in ten of those with up to a high school education
cannot identify the U.S., and one in five cannot find the Pacific Ocean."

Som synes kunde 94 % peka ut USA.

Det var åtminstone ett bättre resultat än en motsvarande internationell undersökning från 2002 (med 3250 ungdomar i nio länder), då prickade 89 % av amerikanerna in sitt eget land.

Varifrån kommer då femtedels-uppgiften ifrån? Naturligtvis kan den ha uppstått ungefär var som helst (innan den i augusti 2007 spreds över världen via en miss-tävling) och behöver inte ha ett dugg med nämnda undersökning att göra. Liberman återger emellertid ett resonemang som visar hur 94 % skulle kunna mutera till en femtedel:

If 94 % can find the US on a map, that could easily be reported or remembered as 95 %.

And that would mean 5 % can't find the US on a map. Five percent can morph into 1/5 through a simple error in recollection ... Or because someone doesn't understand how to translate percentages into fractions.

Or you could turn 5 % into 1 in 20 ... Which could then similarly turn into 20 %, and then 1/5.

Michael Kwun

Detta är vad jag tror, tills någon ännu bättre förklaring dyker upp.

Hur alarmerande är det då att 6 % av amerikanska ungdomar (snarare än 20 % av samtliga) inte kan peka ut sitt eget land på världskartan? Tja - själv tycker jag att det är ännu mer anmärkningsvärt att minst 94 % av alla som hör femtedels-påståendet sväljer det utan vidare.

Referenser:
Final Report National Geographic-Roper Public Affairs 2006 Geographic Literacy Study [PDF], sid 26
Mark Liberman, What she should have said - 29 augusti 2007
Unga svenskar har bäst koll på världen, Svenska Dagbladet 21 november 2002

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum