fler faktoider

fler faktoider

Kinesiska muren

Den kinesiska muren är det enda byggnadsverk som syns från månen

Månens diameter är ungefär en fjärdedel av jordens, varför jorden sedd från månen har ungefär 16 gånger så stor yta som månen sedd från jorden. Med blotta ögat kan man garanterat inte urskilja ett enda byggnadsverk på jorden på det avståndet. Som jämförelse finns det ännu (2009) inget teleskop på jorden som är tillräckligt starkt för att man skall kunna urskilja spåren efter människor på månen - kvarlämnad utrustning, bilspår o.dyl. - vilket gett upphov till en myt alltför besynnerlig för att tas upp här. (Däremot har vi just 2009 fått fina närbilder, vilka givetvis inte inneburit att den besynnerliga myten avtagit det minsta.)

Man kan även ställa sig frågan varför just den kinesiska muren skulle vara synlig på extremt långt avstånd. Visst är den oerhört lång, men särskilt bred är den inte, och i sammanhanget krävs ju båda delarna.

Räknar man lite finner man att en mur som är 10 meter bred (motsvarar de bredaste delarna av muren) sedd på ett avstånd av 400 000 km motsvarar ett hårstrå med en diameter på 70 µm (0,07 mm) sett på 2800 meters håll. Är ett längre hårstrå lättare att se än ett kortare? Naturligtvis inte.

Om man befinner sig i en omloppsbana runt jorden är det en helt annan sak, eftersom man då befinner sig kanske 200 eller 400 km ovanför jordytan. Huruvida muren (som för övrigt inte är en sammanhängande byggnad utan en serie byggnadsverk av varierande ålder, till största delen i dåligt eller obefintligt skick - muren på vykorten är ett restaurerat avsnitt från 1600-talet) är synlig för blotta ögat från 400 km höjd känner jag inte till, men om så är fallet är det sannolikt att man någonstans blandat ihop "rymden" med "månen". Rimligtvis torde man då även kunna se otaliga andra byggnadsverk, såväl gamla som nya.

Det kan noteras att påståendet var i omlopp långt innan Armstrong, Aldrin och de andra faktiskt gick på månen - Wikipedia (eng.) nämner den klassiska kolumnen för kuriositeter Ripley's Believe It or Not! (där mången faktoid spridits under åren) från 1932. Ett annat belägg hittade jag från 1927, i en artikel om den nya bron över Hudsonfloden.

New York Times, 16 oktober 1927
New York Times, 16 oktober 1927

Enligt Lovell förekom påståendet redan 1893. Där står även att Neil Armstrong skulle ha identifierat muren från månytan (har inte dubbelkollat, men i ett citat på Wikipedia förnekar han uttryckligen detta), liksom att man senare förklarat att det han i själva verket skulle ha sett var en molnformation (har inte dubbelkollat detta heller).

En teori är att man jämförde med de berömda marsianska kanalerna; om vi kunde se dem, borde marsianerna kunna se motsvarande byggnadsverk hos oss. Att påståendet aldrig fått någon trovärdigare förklaring än så har uppenbarligen inte hindrat det från att spridas och bevaras i mannaminnet, det räcker - verkar det som - att det låter bra.

Hösten 2003 skickade Kina upp sin förste s.k. taikonaut i rymden, Yang Liwei. Han spanade extra noga efter den kinesiska muren men utan att få syn på den. De kinesiska myndigheterna lät då revidera skolböckerna på den punkten, vilka tydligen fram tills dess spridit den förmodat patriotiska myten. Detta enligt BBC som i sin tur citerade Beijing Times som i sin tur citerade en anonym källa på utbildningsdepartementet.

Astronauten Eugene Cernan rapporterar att muren är fullt synlig även från 320 km höjd. Enligt Jeffrey Hoffman så kan man, när solen ligger i en viss vinkel, se spår som t.ex. muren. På europeiska rymdstyrelsen ESA:s hemsida framförs funderingen huruvida Liwei inte kunde se den på grund av atmosfäriska förhållanden eller något annat, varefter man visar upp satellitbilder där muren är fullt synlig - men då har vi ju tappat tråden, för frågan var ju om muren är synlig från månen för ett obeväpnat öga, vilket den inte är.

En utmärkt metod för att inse exakt hur lite höjd som krävs för att muren skall bli omöjlig att få syn på är att hämta det fantastiska Google Earth, och sedan leta rätt på muren. Om den nu syns ända från månen så borde det inte vara så svårt, eller hur?

En till: Kinesiska muren är naturligtvis ett underverk i sitt slag, men lika självklart finns den inte med bland de Officiella Sju Underverken (som är ungefär tio till antalet, beroende på hur man räknar). Listan sattes ihop under antiken och bekymrar sig enbart för östra Medelhavsområdet. Givetvis kan vem som helst sätta ihop egna listor med, tja, vad som helst, men det är ju en helt annan sak.

Relaterat: Det första steget på månen och lite annat som har med Apollo 11-landningen att göra.

Referenser:
Nationalencyklopedin: kinesiska muren
Julia Lovell, Den stora muren - Kinas historia under 3000 år (Norstedts 2007), sid 19
Bengt af Klintberg, Glitterspray (Atlantis 2005), sid 242-243 - daterar dock påståendet till 1969
ESA, Great Wall of China seen from space
Wikipedia: Great Wall of China
Google Earth

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum