fler faktoider

fler faktoider

Liljekonvaljer och blomvatten

Även blomvattnet är giftigt

Förtäring av blomvatten är väl aldrig att rekommendera, men i liljekonvaljens fall har det inget att göra med att dess gifter (som finns i hela växten) skulle sprida sig i vattnet.

Växten är giftig. Speciellt blommor och blad innehåller ämnen som är irriterande och som kan påverka hjärtat. Allvarliga förgiftningar är dock ovanliga. Förtäring av blomvattnet är ofarligt.

Giftinformationscentralen

Frohne and Pfander (1983) suggest that serious cases are unlikely to occur because the glycosides are poorly absorbed. They cast doubt on the report of poisoning by ingesting water that lily-of-the-valley was standing in because experiments with animals did not substantiate these reports.

GIC:s motsvarighet i Kanada

Lite farmakologiska detaljer: Giftet kallas convallatoxin, det tillhör en grupp av steroider kallade cardenolider, vars namn (efter kardia, grekiska för "hjärta") indikerar att de påverkar hjärtverksamheten. Liksom hos fingerborgsblomman Digitalis, vars "aktiva substans" också påverkar hjärtat, kan convallatoxin användas som såväl gift som medicin, beroende på doseringen. Konvaljeblommor fanns också med i den svenska farmakologin en bit in på 1800-talet, och så sent som 1933 beskrivs hjärtmedicinen Cardiotonin som bereddes av växten.

Då halterna av aktiv beståndsdel varierar mycket mellan olika bestånd, och det är svårigheter förknippade med industriell odling av liljekonvalj, har den spelat ut sin roll inom skolmedicinen.

Bengt Rosén & Håkan Tunón

Men blomvattnet har nog bara homeopater nytta av.

Referenser:
Giftinformationscentralen: Liljekonvalj
Canadian Poisonous Plants Information System: Notes on poisoning: Convallaria majalis
Botanical-online: Lily of the Valley
Wikipedia (eng.): Lily of the Valley
Bengt Rosén & Håkan Tunón i Etnobiologi i Sverige 2 (W & W 2005), sid 383

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum