fler faktoider

fler faktoider

Manitou

Vem eller vad är Manitou, ev. den store? Se här fem olika källor med varierande bud:

Bland algonkinerna (indianer som bodde i östra Nordamerika, bl.a. mohikaner och cheyenner) en allmän term som användes för att beteckna olika övernaturliga och/eller spöklika varelser och andar. Bland vissa andra amerikanska indianstammar anger ordet avskyvärda eller onda varelser. Det används definitivt inte som en abstraktion för någon kosmisk, skapande kraft.

Joseph Kaster, Mytologisk uppslagsbok

Algonkinindiansk benämning på summan av de andliga krafterna i universum. [...] Kan manifestera sig i ett antal olika former, bl.a. såsom ande och - i somliga fall - högsta väsen.

Nationalencyklopedin

Den store Manitou är hos Algonkinindianerna i Nordamerika den högste guden, en preexistent fader till alla naturfenomen och alla ting som omger människan.

Wikipedia

Många gudomliga väsen kallades "manitou". Den store Manitou = Kitchi Manitou (ung. den store fadern) bland algonkinerna.

Michael Senior, Vem är vem i mytologin

Ett av de första inhemska orden som missionärer och upptäcksresande i skogarna i nordost stötte på var det algonkinska begreppet manitou som betyder "kraft, ande, mysterium". Manitous var såväl krafter och andar som fanns i djur, vissa platser eller i naturkrafterna. Dessa krafter kunde vara både hjälpsamma och farliga.

Mother Earth, Father Sky

Av i synnerhet de två sista förklaringarna verkar det som om det delvis är språket som rör till det. "Manitou" är alltså ett substantiv och står för andevarelser och magiska krafter i förening, ett begrepp som inte är det lättaste att ta till sig (fast det påminner en del om hinduismens s.k. shakti). Den främste "manitoun" har fått tillnamnet Kitchi, "den store" (även stavat Gitche eller Kije m.fl. varianter). Det är alltså en betydande skillnad mellan manitouer i allmänhet och den store Manitou. Man skulle kunna jämföra med "andar", som ju kan vara vilka spöken som helst, och "den helige Ande", som sannerligen inte är vilket spöke som helst.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum