fler faktoider

fler faktoider

Ninja

Allmänt vedertagen definition av en ninja:

  1. Utför hemliga uppdrag som lönnmord o.dyl.
  2. Är expert på att agera i det fördolda.
  3. Tillhör en hemlig sekt.
  4. Bär helsvarta kläder, åtminstone vid uppdrag nattetid.

Hur mycket stämmer här? Låt oss se...

Nin-sha, Shinobi no mono

Shinobi no mono är japanska för "de omärkbara" eller "de osynliga" ungefär, det kan skrivas med två s.k. kanji (kinesiska tecken som tagits över av japanskan) vilka även kan uttalas ungefär "nin-sha" med s.k. kinesiskt läsesätt. (Det låter kanske som en besynnerlig språkövning, men japanernas skriftsystem är också tämligen besynnerligt.) Vilket uttal som faktiskt användes är oklart, det är fullt möjligt att historiens ninjor inte alls kallades ninja utan just shinobi no mono. (Kuriosa: Sha i nin-sha är samma sha som i gei-sha.)

Tre ninjor på uppdrag - picture from budomart
För de flesta ändamål finns det bättre kamouflage än helsvart

Dessa "osynliga" är tidigast belagda i mitten av 1300-talet, och skall ha funnits fram till början av 1600-talet. förefaller att i stort motsvara våra tiders kommandosoldater; de tar sig in i fiendens territorium (i synnerhet belägrade fästningar), samlar information, utför sabotage med mera. Det var aldrig frågan om en sekt, eller om "klaner" där hemligheterna gick i arv.

Perioden ifråga var en tid av krig; men efter 1638 rådde fred i riket. Efterfrågan på soldater försvann, och eftersom "ninja" var ett militärt yrke (snarare än en sekt, ett folkslag el.dyl.), så försvann även ninjorna.

Bansenshukai
Bansenshukai:

Shinobi-redskap; stege

Ninpiden
Ninpiden:

Om jiki, fotanglar

Shoniki
Shoninki:

Förberedelser för "covert action"

En bok från 1676, Bansenshukai, nämns ofta som den huvudsakliga historiska källan i ämnet, det kan verka nog så gammalt men motsvarar alltså en bok om andra världskriget skriven på 1980-talet. Å andra sidan innehåller varken den, eller två andra huvudkällor Ninpiden (1653) och Shoninki (1682), särskilt mycket iögonenfallande. Enkla beskrivningar av div. tillhyggen, tips om låsdyrkning och väggklättring m.m. Några stridstekniker beskrivs inte.

Samtidigt som ninjorna försvann ur verkligheten så blev de föremål för legender och sagor; i teaterpjäser blir de magiska krigare, och kan, bland mycket annat, flyga, förvandla sig till djur och bli osynliga.

Från 'Kattberget'
Från pjäsen Kattberget efter en japansk folksaga
framförd av Behind The Mask Theatre (2003)

På 1600-talet växte kabuki-teatern fram i Japan. En egenhet i denna teaterform är att scenarbetarna finns med på scenen. En del av dem, kurombo eller kurogo, är tänkta att vara "osynliga", och bär därför helsvarta kläder från topp till tå. Och har man ett vinterlandskap på scenen så klär de sig i helvitt, och så vidare. (Detta lär fungera betydligt bättre än man kan tro; även om man naturligtvis ser dem så lyckas man snart "tänka bort dem" på något vis.) När någon ninja eller annan trollkunnig person i en pjäs gjorde sig osynlig, så kunde kanske skådespelaren demonstrera detta genom att klä sig som en scenarbetare. Eller så kan det vara så enkelt som att kurombo kallats shinobi no mono, vilket i sitt sammanhang är korrekt, men som senare kan ha gett upphov till förväxling.

Av de fyra nämnda punkterna har alltså 1 och 2 historisk grund, 3 och 4 är påhitt.

Faktum är att det inte finns en enda autentisk ninja-to bevarad eller avbildad, och det är mycket tveksamt om svärdstypen överhuvudtaget har existerat. I och för sig är det tveksamt att det fanns några ninjor över huvud taget - det enda historiska belägg som finns är "de i trädgården" [ Oniwabanshu ] eller shoguns spioner från Edo-perioden. Studier av ninjutsu-skolornas svärdstekniker (vilka i och för sig är efterkonstruktioner) visar på att svärden i själva verket var de krökta katana- och wakizashi-svärden, med andra ord de typer som användes av samurajerna. Likväl lever myten vidare...

Björn Hellqvist

Because ninja rarely left anything in writing or boasted of their achievements, the history of the ninja is mostly apocryphal and blatantly legendary, so the great majority of stories circulating about them are difficult to prove.

Wikipedia

Eftersom det finns så lite material över huvud taget kan man givetvis kontra med att det svårligen går att bevisa vad som är myter eller inte, och att kunskaperna i ninjutsu och relaterat var strängt bevakade hemligheter, osv. Men även om identiteter och metoder hölls hemliga så kan detta inte ha gällt för resultatet av deras aktiviteter. Och visst finns sådana belägg: Främst smyganfall mot befästningar (för att bryta belägringar), spaningsuppdrag, och lönnmordsförsök - men resultaten av de sistnämnda är ingen god reklam för "rörelsen", för märkligt nog verkar ingen ha hittat belägg för något lyckat lönnmord utfört av en ninja.

Most ninja assassins were hired by rival daimyo to kill their opponent, without much success. It is this element of ninja skill which has been most over emphasized in our modern understanding of ninja warriors.

The Illuminated Lantern

The unavoidable conclusion is that Ninjutsu in essence, at least from a purely historical perspective, is the skills involved in the act of covert infiltration for military purposes. Naturally, we should now ask, what are all these fighting skill that we now call with such confidence "Ninjutsu"?

Roy Ron

Sammanfattning: Den moderna bilden av en ninja har mycket lite att göra med begreppet som det användes i medeltidens Japan.

Referenser:
The Illuminated Lantern: Ninja
Wikipedia (eng.): Ninja
Ninpo.org: Bansenshukai; Ninpiden; Shoninki - skrifter publicerade och kommenterade av Roy Ron
Anna Greta Ståhle, Klassisk japansk teater (Forum 1976), sid 82-83
Earle Ernst, The Kabuki theatre (University Press of Hawaii 1974), sid 106-107
Björn Hellqvists svärdsida: Myter och kuriosa om svärd
Roy Ron, Ninpo/Ninjutsu History (en ninja-romantiker som dock verkar ha några poänger)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum