fler faktoider

fler faktoider

Att förstöra pengar

Gudrun Schyman bränner pengar (bokstavligen)
Från Visby sommaren 2010. Foto: Scanpix.

Olagligt?

Inte smart, men inte förbjudet. Tidigare har det tydligen varit annorlunda, men det enda lagboken idag har att säga i frågan är följande:

5 § Sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats får inte spridas. Lag (2004:1303).

Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, 5 kap.

Paragrafen är daterad den 16 december 2004 och trädde i kraft den 1 april 2005.

Fick även besked från instansen ifråga:

Det finns idag ingen lagreglering som säger att det är förbjudet att förstöra svenska sedlar & mynt.

[...]

Tidigare har det dock varit olagligt att förstöra pengar. Lagen om att förstöra rikets mynt försvann omkring 1980 eller något eller några år före dess. Riksbanken gav även då ut sedlar & mynt som betalningsmedel men då var sedlar & mynt rikets egendom och allmänheten hade dispositionsrätt till sedlarna & mynten.

Enar Olofsson, Sveriges Riksbank

En detalj som de kunniga ofta återkommer till, och som är vad paragrafen ovan faktiskt reglerar, är de problem som uppstår om folk vill använda betalningsmedel "som förändrats eller bearbetats". Men då är man inne på en annan frågeställning än denna enkla: är det förbjudet att förstöra pengar. Och där är svaret alltså: nej, inte nu längre.

Ett vanligt påstående är att bestämmelsen kom till sedan en reklambyrå tagit sig för att sätta reklam på enkronor. Jag vet inte om det stämmer.

Notera även 5 kap. 4 §, vari nämns att Riksbanken får betala ersättning "för sedlar som blivit helt förstörda". Jag känner inte till när denna bestämmelse tillämpas, men det känns inte som någon vågad gissning att inte heller den har med den här aktuella frågan att göra.

Sen är det ju fascinerande, att vi en gång i tiden gått runt med sedlar & mynt som vi trott var våra, medan vi i själva verket bara hade "dispositionsrätt" till dem (de saknar ju också värde i sig, och kan därför betraktas som en sorts skuldsedlar).

Det är fullt möjligt att uppfattningen kommit till oss från USA. Där är det så här förbjudet att förstöra sedlar:

Whoever mutilates, cuts, defaces, disfigures, or perforates, or unites or cements together, or does any other thing to any bank bill, draft, note, or other evidence of debt issued by any national banking association, or Federal Reserve bank, or the Federal Reserve System, with intent to render such bank bill, draft, note, or other evidence of debt unfit to be reissued, shall be fined under this title or imprisoned not more than six months, or both.

U. S. Code, title 18, part I, chapter 17, § 333

The KLF bränner en miljon pund (bokstavligen)
Bonus: The KLF bränner en miljon pund den 23 augusti 1994.

Dessutom:

En vanlig missuppfattning är att man kan få ersättning för en sedel om man har sedelnumret kvar. Så är inte fallet.

Sveriges Riksbank

Exakt vad som gäller för skadade sedlar är lite komplicerat, se riksbankens sida om Skadade sedlar för besked.

Referenser:
Notisum: Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
Mail från Enar Olofsson, Sveriges Riksbank, den 30 maj 2008
Sveriges Riksbank: Skadade sedlar
U. S. Code, title 18, part I, chapter 17, § 333: Mutilation of national bank obligations

Tack till Nils Olsson som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum