fler faktoider

fler faktoider

Världens ordrikaste språk

Påståendet går som regel ut på att engelskan har ett ordförråd på ca X ord, att jämföras med t.ex. svenskans Y, där undantagslöst Y < X. Men betyder det att det ena språket är "fattigare", på ord eller på annat vis, än det andra? Är ens själva påståendet sant? Varifrån kommer siffrorna?

En påfallande förmåga att införliva lånord från olika språk och lättheten att bilda sammansättningar gör svenskan till ett av de ordrika språken i världen, i motsats till vad man ibland hör sägas av alltför ödmjuka svenskar.

Svenska Akademien

Här är en som kan gå med på engelskans ledande ställning, men att svenskans ordrikedom alls inte behöver skämmas för sig:

Att man ofta hör påståenden om att svenskan är ett fattigt språk är egentligen förvånande. Mycket tyder nämligen på att den är ovanligt ordrik. Vi har lättare att bilda sammansättningar än många andra språk, och vår verbbildning är enastående produktiv. En anledning till föreställningen kan vara den naturliga jämförelsen med engelskan, som i sin egenskap av världsspråk är världens kanske ordrikaste språk.

Fredrik Lindström

Men eftersom engelskan inte alls bildar sammansättningar i samma grad som svenskan så är det inte otänkbart att engelskan, sin status till trots, faktiskt har färre ord än svenskan - utan att för den skull vara bättre eller sämre, såklart (men det var det väl ingen som trodde). Hela resonemanget tillbakavisas dock av Svenska språkrådet (då språknämnden), som när man i februari 2006 presenterade månadens ord, "faktoid", på sin hemsida, passade på att lägga in ett exempel från sitt eget område:

En faktoid inom språkets område är: "Svenskan är ordfattigare än engelskan." Sanningen är att det inte går att mäta ordförrådet i något språk, varför man inte kan jämföra två språk i det avseendet.

Oxford online utvecklar:

Furthermore, what exactly is a word? Clearly we should include single units such as cat and dog. But are the plurals cats and dogs separate words? Should we include compounds such as walking stick, which are made up of two existing words? What about abbreviations like BBC and Dr, which may be freely formed in limitless combinations: are they words? What about proper names?

Eller kortare:

The question, "How many words are there in English?" is based on a misunderstanding of language.

yourdictionary.com

Till sist en tänkvärd uppmaning från Fredrik Lindström, den är kanske inte strikt relevant för denna faktoids avdagatagande men får komma med ändå:

Svenskan är ett rikt språk, men bara om vi tillåter det att vara det. Det finns en enorm ordskatt att tillgå, men de flesta utnyttjar den inte, i brist på intresse eller bara av ren lättja.

Jag skulle gärna vilja tillfoga "okunskap" också, för även många bildade och intelligenta människor kan uppvisa en häpnadsväckande oförmåga att ta till sig och använda såväl gamla som nya ord de stöter på.

Referenser:
Svenska Akademiens ordlista, 13:e upplagan: Nytt och gammalt i ordförrådet
Fredrik Lindström, Världens dåligaste språk (Albert Bonniers 2000), sid 93-94
Svenska språkrådet: Månadens ord 2006
Birgitta Lindgren, Hur många ord finns det i svenskan?, Svenska språkrådet [PDF]
Oxford English Corpus: Facts about the language
yourdictionary.com: How Many Words are in English?

Tack till Birgitta Lindgren på Svenska språkrådet som tipsade om den här faktoiden

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum