fler faktoider

fler faktoider

Sabotage

Franska vävare förstörde mekaniska vävstolar genom att kasta träskor, sabot, på dem

Ordet sabotage kommer från franskan och har mycket riktigt med sabot att göra, men händelsen med de uppretade vävarna förefaller apokryfisk. (Ibland är det de ordinarie väveriarbetarna som sålunda protesterar mot arbetstempot.)

In Fr., the sense of "deliberately and maliciously destroying property" originally was in ref. to labor disputes, but the oft-repeated story that the modern meaning derives from strikers' supposed tactic of throwing old shoes into machinery is not supported by the etymology. Likely it was not meant as a literal image; the word was used in Fr. in a variety of "bungling" senses, such as "to play a piece of music badly."

Online Etymology Dictionary

Som så många andra ord har sabot flera betydelser, någonting värdelöst och oanvändbart är en. Verbet saboter betyder, utöver att gå omkring i träskor, att mer eller mindre medvetet fuska till någonting (lite som svenskans "klavertramp"). F.ö. har många exempel, fler än de jag tagit med här, en musikalisk koppling, om det nu betyder någonting (se även bilden sist i denna artikel). Hur som helst så är det därifrån ordet sabotage kommer.

Man kan jämföra föremål med dålig kvalité eller som är illa anpassat till sin funktion, i synnerhet violiner (sedan 1835), med en träsko, sabot. Från denna negativa koppling till ordet sabot härleddes ordet sabotage (Boiste, 1808), och även frasen "som en sko", comme un sabot (förra hälften av 1800-talet).

Cornelsen-Teachweb

Jacquard uppfann sin mekaniska vävstol 1805, men att de två företeelserna, så vitt vi vet, är jämngamla skulle alltså vara en ren händelse.

Ordet var alltså ursprungligen rent nedvärderande, till skillnad från den mer neutrala betydelse det har idag; en sabotör kan ju vara en extremt skicklig militär specialist, eller någon annan klumpighets-befriad person. Hur och när betydelsen ändrades i franskan vet jag inte, men åtminstone är SAOB:s äldsta belägg i svenskan från den anarkistiska tidningen Brand 1908, där man naturligtvis beskrev det aktuella saboterandet som en medveten aktion och inte som utslag av klantighet.

(fr., av saboter, "sabotera", "fuska", av sabot eg. "träsko"; "hämsko"; "dåligt verktyg", "fuskare")

Nationalencyklopedin

Ännu ett fall där NE anger hur det ligger till, men undviker att ange hur det inte ligger till, dvs. att påpeka att den kända berättelsen är osann.

sabot Noun, masculine (a) clog
[...]
(f) (Infml: of machine) useless piece (or) pile of trash, useless piece (or) pile of rubbish; (of car) old banger, heap of rust
(g) (Infml: of person) bungling idiot, clumsy idiot, clumsy oaf (less common), klutz (Slang); il joue au piano comme un ~ he's a clumsy pianist; il travaille comme un ~ he's a shoddy worker

French Dictionary demonstrerar hur njutbara ordböcker kan vara

En annan felaktig etymologi hittades på www.wordorigins.org, där man menar att den sorts sabot som avses är de som fäster rälsen vid syllarna; ordet skulle alltså ursprungligen avse sabotage av järnvägar. Det förefaller som om man lurats av att det äldsta belägget i engelskan är från 1910, och först syftade på just sådant sabotage. Men ordet är alltså äldre än järnvägarna.

Ännu en förklaring, närmare släkt med vävarna, återges i Anarkistisk Tidskrift. Det hela började med en strejk bland franska hamnarbetare. Man tog in strejkbrytare från jordbruket, vars olämpliga skodon försvårade arbetet kraftigt. Till slut fick de strejkande acceptera arbetsgivarens bud - men när de gick tillbaka till arbetet, så såg de till att arbeta likadant som strejkbrytarna, alltså som om de gått i klumpiga träskor. - Historien förekommer även i andra versioner där träskorna inte är så mycket hinder i arbetet som markör för att identifiera strejkbrytarna som lantisar.

Skånska spelemän med träskofioler: Källnatrion i början av 1900-talet
Bonus: "Träskofiolen lanserades som skånskt spelmansinstrument av Källnatrion
i seklets början." Detta har nog inte med de franska violinerna att göra. Tror jag...

Referenser:
SAOB: sabotage
Nationalencyklopedin: sabotage
Gösta Bergman, Ord med historia (Prisma): sabotage
Etymonline (Online Etymology Dictionary): sabotage
Cornelsen-Teachweb: Arbeitsblätter - Franzözisch Sekundarstufen Fachinfos
French Dictionary: sabot
Birgit Kjellström, Folkmusikboken: ur Birgitta Hjelmström-Dahls uppsats om träskofioler (Prisma 1980)
Ingemar Nilsson, Sabotage som industriell kamp, Anarkistisk Tidskrift nr 8/1992

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum