fler faktoider

fler faktoider

Sömngångare

Sleepy Time Donald (1947)
Klassisk sömngång i Sleepy Time Donald (1947)

Den som går i sömnen ser inte ut så här. Man har öppna ögon - annars skulle man ju gå in i väggar och snubbla hela tiden - och inte heller håller man armarna framför sig.

Det finns en rad andra mer eller mindre vanliga uppfattningar om företeelsen som är mer eller mindre fel. Skiftningarna är ibland föremål för aktuell forskning, så det är inte riktigt läge att uttala sig alltför kategoriskt i alltför många frågor.

Men ta den här klassiska uppfattningen, ett antagande som länge togs för givet: den som går i sömnen "lever ut" en dröm. Enligt artikeln på Wikipedia så är detta aldrig fallet, eftersom somnambulism (som det heter med ett fint ord) alltid förekommer under djupsömn, aldrig under den så kallade REM-sömn då de flesta drömmar äger rum. Det stämmer till stor del, men undantag finns. Ta t.ex. denna auktoritet:

Because sleepwalking does not occur in REM sleep and because REM sleep is defined, in part, by inhibition of postural muscle tone and by the absence of any but the smallest inconsequential movements, I made the mistake of assuming that dreams could never be enacted. This was foolish of me. In the first place, some dreaming occurs outside of REM. Furthermore, the motor inhibition of REM is only partial, not absolute.

J. Allan Hobson

Vidare så vet vi idag att sömngång verkligen kan sammanfalla med REM-sömn, även om sådan s.k. RSBD (REM Sleep Behavior Disorder) är betydligt ovanligare än djupsömngång. Dessutom förekommer drömmar även under djupsömn, och mången djupsömngångare kan redogöra för drömmar med koppling till episoderna, i synnerhet när de väcks mitt under dem (återkommer till detta). Exemplen är många, som när Schenck nämner kvinnan som drömde att hon lade en docka under granen som julklapp åt sin lilla dotter. När hon vaknade så fann hon att hon gått i sömnen, och lagt flickan under granen.

En annan missuppfattning går ut på att det är farligt att väcka sömngångare. Eller om det var tvärtom?

Det finns två myter om sömngång, den ena säger att man måste väcka någon som går i sömnen, den andra att man inte ska göra det. Båda är fel.

Vård i Västra Götaland

Waking them up in a gentle manner is preferable. But it is a myth that you shouldn't wake a sleepwalker because you might "scare them to death". This myth comes from a belief among some primitive cultures that a person's soul left his or her body during sleep, so if you woke up a sleepwalker, the soul would be lost.

Carlos Schenck

Huruvida Schenck har rätt om uppfattningens bakgrund har jag inte studerat närmare. Inte heller när bilden av blundande sömngångare med armarna framför sig blev vanlig. Det kanske var i just film, serier eller teater, för att man skall förstå att det är en sömngångare man ser? Här är dock ett känt exempel på en korrekt framställning:

Doctor

You see, her eyes are open.

Gentlewoman

Ay, but their sense is shut.

Lady Macbeth går i sömnen (akt V, scen 1)

Referenser:
Wikipedia (eng.): Sleepwalking
J. Allan Hobson, The Dream Drugstore (The MIT Press 2001), sid 171-172
Vård i Västra Götaland: Barn och sömn
Carlos Schenck, Sleep (Penguin 2007), kap. 8

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum