fler faktoider

fler faktoider

Stonehenge

Stonehenge byggdes av kelter
Stonehenge byggdes av, eller åtminstone för, druider

(Denna myt är kanske särskilt utbredd i Storbritannien, åtminstone som den skildras i Stephen Oppenheimers bok.)

Det är lätt att blanda ihop sådant som hände för länge sedan med sådant som hände för ännu längre sedan. Även om det finns flera osäkra faktorer med i ekvationen så är det dock helt klart att de yngsta delarna av Stonehenge är betydligt äldre än de äldsta spåren av kelter i Storbritannien, förmodligen äldre än kelterna själva.

Stonehenge är inte en enhetlig byggnad uppförd vid ett tillfälle utan ett antal strukturer uppförda med tidvis mycket långa mellanrum. Bortsett från några riktigt urgamla fynd så är de synliga spåren, megaliterna och gropringarna, uppförda från omkring 3000 f.Kr. till omkring 1500 f.Kr. (NE skriver 1000 f.Kr., de allra flesta källorna är dock överens om den tidigare dateringen, och i det här fallet spelar det ingen roll). De största stenarna kom på plats omkring 2000 f.Kr.

Kelterna som "folk" och kultur kan spåras tillbaka till vad arkeologerna kallar La Tène-kulturen, den var aktiv vid tiden 550 f.Kr. fram till ca år 1 (lästips: faktoiden År 0). Längre bak kan man kanske hitta ett samband mellan La Tène och Hallstattkulturen, vilket i så fall skulle innebära att någon sorts ur-kelter var igång på kontinenten så tidigt som år 1000 f.Kr. När kelterna kom till Storbritannien är, som så mycket annat i sammanhanget, omdiskuterat, men det förefaller att ha varit gradvis under seklerna 500 f.Kr. till 100 f.Kr. Även för de första keltiska invandrarna så var Stonehenge alltså äldre än vad runstenarna är idag.

Vilka var druiderna? De var kelternas präster, magiker, medicinmän - även om det rör sig om en kultur som man inte vet särskilt mycket bestämt om så är åtminstone detta någorlunda klarlagt. Själva ordet "druid" är vidare reserverat för kelterna, så formuleringar i stil med att Stonehenge byggdes för "för-keltiska druider" är en motsägelse; kalla dem präster eller magiker eller kanske medicinmän, men inte druider. Att det finns folk även i våra dagar som vill leka druider är en helt annan sak. Och det är naturligtvis fullt möjligt att druiderna använde Stonehenge som kultplats.

Greken Hekataios skriver på 300-talet f.Kr. (och citeras 300 år senare av Diodorus Siculus) om ett runt tempel, som med god vilja skulle kunna tolkas till Stonehenge; att det var helgat åt solguden stämmer väl överens med de häpnadsväckande kalendariska funktioner man klurat ut att stenbygget besitter om man vet var man ska titta. Om det skulle ha varit en ny kult som drevs av de då tämligen färska engelska kelterna eller en gammal går inte att avgöra. Och om platsen "Hyperborea" vet man egentligen bara att det låg mycket långt norrut, däremot inte om dess omnämnande i diverse sammanhang avser saga eller verklighet eller något däremellan.

Leto [Apollos mor] was born in Hyberborea [Britannien?]. Therefore Apollo was honoured there above all the Gods and there are men who serve as priests of Apollo. There is also a precinct sacred to Apollo and suitably imposing and a notable temple decorated with many offerings and looking like a globe.....It is said the god returns to the island every 19 years, the period when the stones complete their cycle.

Hekataios citerad av Diodorus Siculus

Vilka var det då som byggde Stonehenge? En kultur som idag kallas klockbägarkulturen (eng. "beaker people"), istället för det onekligen klämmigare "megalitkulturen" som användes förr. Om dessa vet man ännu mindre än om kelterna.

Referenser:
Nationalencyklopedin: kelter; Stonehenge
Stephen Oppenheimer, The Origins of the British (Robinson 2007), sid 21-56 eller hela boken förresten
Martin Rundkvist: Den dialektiska diakronin
Stonehenge.co.uk: How it was built
Megalithia: Stongehenge - Phases of construction
Lisa L. Spangenberg, Did the druids or Celts build Stonehenge?
Chris Witcombe, Stonehenge and the Druids

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum