fler faktoider

fler faktoider

Svenska självmord

Sverige har flest självmord per capita i världen

What a country! None of this God stuff, none of this vile "fetid hypocrisy." Just an enormously high suicide rate while everybody does his or her own thing.

Bill O'Reilly om Sverige,
Metro den 27 december 2007

Riktigt var han fått antagandet att Sverige har en skyhög självmordsfrekvens är oklart.

Kommentar i just Metro den 4 januari 2008

Det var sedan krönikören Harold Meyerson kritiserar den kristna högern i USA (i artikeln Hard-liners for Jesus i Washington Post) som O'Reilly, medarbetare på Fox News, nämner det avskräckande svenska exemplet. Vi skall så småningom se varifrån detta oriktiga antagandet kommer.

På andra håll gäller förresten påståendet de skandinaviska länderna i allmänhet.

Den här sortens sifferuppgifter är lätta att kontrollera - bortsett från felkällorna, mer om detta senare - och en snabb koll i tabellerna visar med önskvärd tydlighet att varken Sverige eller resten av Skandinavien utmärkt sig på något som helst sätt i sammanhanget under de senaste årtiondena. I nedanstående tabell från WHO (september 2002) är Sverige på 33:e plats i världen, efter länder som Frankrike, Luxemburg, Schweiz och Danmark. (Enheten som används är antal självmord per 100 000 invånare över 15 år.)

Land År Män Kvinnor

1

Litauen

2000

75,6

16,1

2

Ryssland

1998

62,6

11,6

3

Vitryssland

1999

61,1

10,0

4

Lettland

2000

56,6

11,9

5

Estland

1999

56,0

12,1

6

Ukraina

2000

52,1

10,0

7

Ungern

2000

51,5

15,4

8

Slovenien

1999

47,3

13,4

9

Kazakstan

1999

46,4

8,6

10

Sri Lanka

1991

44,6

16,8

11

Finland

1999

37,9

9,6

12

Japan

1999

36,5

14,1

13

Kroatien

2000

32,9

10,3

14

Belgien

1995

31,3

11,7

15

Österrike

2000

29,3

10,4

16

Schweiz

1996

29,2

11,6

17

Frankrike

1998

27,1

9,2

18

Moldavien

2000

26,7

4,1

19

Polen

1999

26,1

4,5

20

Tjeckien

2000

26,0

6,7

21

Kuba

1996

24,5

12,0

22

Bulgarien

1999

24,1

8,1

23

Nya Zeeland

1998

23,7

6,9

24

Irland

1998

23,1

3,9

25

Slovakien

2000

22,6

4,9

26

Luxemburg

2000

22,2

6,7

27

Jugoslavien

1990

21,6

9,2

28

Australien

1999

21,2

5,1

29

Rumänien

2000

21,2

4,5

30

Mauritius

1999

21,1

9,5

31

Danmark

1998

20,9

8,1

32

Tyskland

1999

20,2

7,3

33

Sverige

1998

20,1

7,8

Så var det med den saken. Men hur har myten uppstått?

En förklaring är att religiösa/kulturella skäl gjort att många länder uppgett otillförlitlig statistik. Självmord är ju ett grovt brott i flera religioner, det är nog inte osannolikt att även dagens siffror har putsats på flera nivåer - som NE skriver, "På grund av varierande grad av rättsmedicinsk utredning och tabuinställning är det dock svårt att göra rättvisande jämförelser mellan länder."

The truth is simply that Sweden was the first country that began to keep honest statistics about suicides (still taboo in the Catholic world and elsewhere). In fact, we are low in the international comparisons here too.

www.sweden.se

Men det är ändå svårt att tänka sig att detta skulle vara hela sanningen; vi är väl knappast det enda landet som haft en nykter inställning till dessa ting? Och nog har självmord varit tabu här med? Kanske rentav även efter reformationen?

Aj lajk Ajk

Sommaren 1960 inledde det republikanska partiet sin valkampanj i Chicago. På Morrisson Hotel talade den avgående (efter två perioder) republikanske presidenten Eisenhower inför partiets nationalkommitté. (I NE har det stått att Eisenhower var president 1953-59 vilket är fel, han var president 1953-61.) Han beskriver hur partiet undviker extrema tolkningar åt vare sig höger eller vänster, och de grundläggande principer som förenar dem alla, bl.a. att inte skapa en överbeskyddande statsmakt som berövar medborgarna deras initiativförmåga. Han nämner ett exempel på hur det då kan gå, min markering:

Only in the last few weeks, I have been reading quite an article on the experiment of almost complete paternalism in a friendly European country. This country has a tremendous record for socialistic operation, following a socialistic philosophy, and the record shows that their rate of suicide has gone up almost unbelievably and I think they were almost the lowest nation in the world for that. Now, they have more than twice our rate. Drunkenness has gone up. Lack of ambition is discernible on all sides. Therefore, with that kind of example, let's always remember Lincoln's admonition. Let's do in the federal Government only those things that people themselves cannot do at all, or cannot so well do in their individual capacities.

Dwight D. Eisenhower den 27 juli 1960

Landet nämns inte vid namn, beskrivningen av "ett vänligt inställt europeiskt land" med socialistiska böjelser stämmer visserligen med Sverige men även med några andra. Men det var verkligen Sverige som avsågs, och den f.d. presidenten gjorde offentlig avbön under ett besök här sommaren 1962:

At a press conference immediately after his arrival in Stockholm, General Eisenhower mentioned a remark about Sweden that he had made in Chicago in 1960, which, he said, "was based on what I had read in an American magazine." He added: "Since then, I have had many friends who have returned from Sweden and told me I was wrong. I admit it and apologize for my error." These words were deeply appreciated in Sweden.

Allan Kastrup

Kastrup nämner även att journalister direkt efter Chicago-talet kopplade det till en artikel publicerad i två amerikanska tidningar som uppgifterna tydligen var hämtade ifrån. Ytterligare detaljer nämns dock inte.

The Hungarian rate, 26.8, is the highest known. It predates Communism and may have to do with an authoritarian family structure in which people have trouble expressing themselves. President Eisenhower once associated suicide with the welfare state and sin in Sweden, but while Sweden's suicide rate is 18.5 and Denmark's 19, Norway has a suicide rate of 7.9 with about the same welfare and sin.

Arthur Herzog (1966)

Herzogs artikel i New York Times rymmer mycket läsvärt, har bara två kommentarer angående det citerade: dels att han inte gör om (den reflexmässiga?) kopplingen mellan ungerska självmord och kommunismen för de skandinaviska länderna (vet inte alls om hans analys är korrekt, inte heller om den har något med dagsläget att göra), dels att Eisenhower aldrig nämnde den svenska synden, som väl inte var lika långt gången 1960 som 1966. Hm.

Time, June 7, 1976
Vem är du? - Jag är döden!

Den 7 juni 1976 hade Europa-upplagan av den amerikanska veckotidningen Time en längre artikel om Sverige och svenskarna, inspirerad av Ingmar Bergmans besvärligheter med myndigheterna - därav omslaget, hämtat från hans film Sjunde inseglet, och även artikelns rubrik, Cries and Whimpers in Socialism's Showcase, "Gråt och gnäll i socialismens uppvisningsexemplar", ungefär (en ordlek med Bergmans film Viskningar och rop = Cries and Whispers). Man ställer sig den retoriska frågan huruvida Sverige är en utopi som gått snett, eller måhända resultatet av en socialism som tror sig kunna ersätta fattigdom med lycka endast genom lagstiftning, och svaret inleds så här:

In 1960 President Eisenhower expressed this view by describing Sweden as 'a fairly friendly country [which] follows a socialist philosophy and whose rate of suicide has gone up almost unbelievably...'

Lite längre fram i artikeln konstaterar Time att självmordsnivån i Sverige är 20,3 per 100 000 invånare (jämför tabellen ovan), dock utan att jämföra med något annat land, och att "the Swedes credibly maintain that most nations, for religious or legal reasons, underreport instances of self-destruction, and that it is their own passion for record-keeping accuracy that makes Sweden's rate seem so high".

Att man tar upp ett sexton år gammalt citat indikerar att synen på Sverige hållits levande, trots presidentens avbön 1962. Och i januari 2008 fick vi alltså ännu ett exempel. Det kan inte vara ofta som gliringar i valtal lever kvar ett halvt sekel senare. (Ett val som republikanerna förresten förlorade, mot John F. Kennedy.)

Relaterat: Werthers självmordsvåg

Avrundar med följande. Har inte kontrollerat sanningshalten, men det känns mindre relevant. Hade detta påstående kunnat få lika stor spridning som det ovan?

Procenten fall av mental efterblivenhet är tre gånger så stor för Amerikas Förenta Stater som för exempelvis Sverige

John F. Kennedy

Referenser:
*Bill O'Reilly, God and the Presidential Election, 27 december 2007
Nationalencyklopedin: självmord
*Eisenhower Library (special thanks to Tom Branigar for a swift reply)
John R. Chang, The myth about Sweden and suicides - som visserligen hänvisar till denna artikel, men även innehåller material från andra källor
Allan Kastrup, The Swedish Heritage in America (Swedish Council of America 1975), sid 749
Arthur Herzog, "Suicide Can't be Eliminated", New York Times den 20 mars 1966
"Cries and Whimpers in Socialism's Showcase", Time den 7 juni 1976
Om mental efterblivenhet:
John F. Kennedy talar till kongressen, 14 januari 1963, Bördan och äran (Albert Bonniers 1964), sid 46

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum