fler faktoider

fler faktoider

"Osänkbar"

Titanic marknadsfördes aggressivt som osänkbar
Titanic marknadsfördes aldrig som osänkbar

Två motsatta påståenden, som båda är osanna.

...As far as it is possible to do so, these two wonderful vessels [Titanic & Olympic] are designed to be unsinkable
Olympic & Titanic: "Two wonderful vessels"

Att Titanic inte var osänkbar vet vi, liksom rimligtvis även de som konstruerade och byggde henne. Att fartyget beskrevs som unsinkable är dock ingen myt, men heller inget rederiet eller samtiden gjorde någon särskild affär av. 1912 hade termen använts i åtminstone ett halvt sekel, om otaliga fartyg.

Före Titanic var det ett ord man använde, som kanske mindre täckte sin egen betydelse, än som ett inslag i reklamen. Det var en del av den framstegsoptimism, som fick ett grundskott i och med Titanic. Man slarvade helt enkelt med begreppen. När Titanic sjunkit kom denna händelse så i förgrunden, att andra "osänkbara" fartyg så att säga försvann. Dessutom aktade sig fartygskonstruktörer och redare noga för att använda ordet så som det använts tidigare. Det hade, milt uttryckt, gått troll i det.

Claes-Göran Wetterholm

Wetterholm exemplifierar med en katalog utgiven 1906 av firma Stone-Lloyd, tillverkare av hydrauliska dörrar till vattentäta skott: Unsinkable ships heter den, även om man redan på försättsbladet tonar ner sig till "Ships Practically Unsinkable". Samtliga fartyg i denna katalog betecknades alltså som "unsinkable", åtminstone "practically".

Modifikationer är också något som ofta förekommer i följande belysande citat-skörd ur New York Times - men de är inte alltid åt det försiktigare hållet. Detta är också bara ett litet urval av de otaliga artiklar, notiser och annonser bara i denna tidning, vari stålfartyg beskrivs såsom varandes mer eller mindre unsinkable. Exakt hur begreppet skulle tolkas framgår sällan.

In addition to the fore and aft bulkheads, the intercepting cross partitions will afford additional security, and give altogether fifty water-tight compartments, so that the vessel will be nearly unsinkable.

Great Eastern recenseras, 6 november 1861

Iron Steam-boat Co. -- Each steamer has 14 iron water-tight compartments, thus making them unsinkable and fire-proof.

Annons, 5 juni 1881

The interior of the ship is divided into nine water-tight compartments, without any doors or openings whatsoever in the intervening bulkheads. This feature of the construction absolutely eliminates what Mr. Cramp calls "the human factor," and, by preventing the leaving open of bulkhead doors in cases of emergency, renders the ship absolutely unsinkable. More than that, if cut in two by a collision, it is not too much to say that the separated halves would float independently of each other.

Charles H. Cramp beskriver hans St. Louis och St. Paul, 16 september 1894

I följande notis återges representanter från Titanic-rederiet Vita Stjärn-linjen när de berättar om ett av deras fartyg, lämnande läsaren att grubbla över exakt vad "almost practically" kan tänkas betyda (larmet visade sig dock vara falskt):

The officials told all the people that the only report they had of the sinking of the ship was what they received from the press of this city. They also said that they did not believe the report because the Cedric is so built that she is practically unsinkable [...] She has the greatest number of water-tight compartments of any ship afloat, which are believed to render her almost practically unsinkable.

26 november 1903

Ett blivande namnkunnigt vrak:

In all, the Lusitania will have 175 watertight compartments, so that it may be claimed for her that she is as unsinkable as a ship can be.

12 maj 1907

Ett lite längre citat ur en artikel Safety on the Ocean som jag tyckte var värt att återge, eftersom det är en inte oäven beskrivning av Titanics jungfrufärd 21 år senare:

The solid bulkheads referred to rise eighteen feet above the water line and have no openings. If you wish to pass one, you must go over its top. Combined with the central longitudinal bulkhead, practicable only in twin-screw vessels, these iron walls render the latest type of ocean steamers practically unsinkable.
No doubt in heavy weather a bad collision, smashing the end of one of the transverse bulkheads and thus opening the compartments to sea, would sink even one of these splendid ships. [...]
Icebergs are less troublesome than ships in a fog, because they can be avoided by steering an extreme southerly course. Unhappily, the traveling public is in a hurry, and Captains may be expected to continue taking the chances of cutting "across lots" along the southerly borders of the Grand Banks.

Om en artikel av William H. Rideing, 30 maj 1891

Man skulle kunna jämföra med andra varubeteckningar som inte skall tolkas alltför bokstavligt, som "rostfri" eller "flamsäker", eller varför inte "vattentäta" klockor... Men Titanic var världens sista "unsinkable", inte den första och enda.

Of course, most of the statements about the Titanic's unsinkability included qualifiers such as "practically" or "nearly", but the public naturally ignored them, "unsinkable" (like "impossible" or "pregnant") being a word that didn't lend itself to qualification.

Snopes.com

Bland alla myter och faktoider om Titanic så kan en poängteras i just detta sammanhang:
Det väsen som man skall ha gjort om det nya fantastiska fartyget är till största delen efterkonstruktioner. "Det var en relativt ordinär avgång med ett föga omtalat fartyg" (Westerholm, sid 7). Sålunda uppmärksammades t.ex. systerfartyget Olympic betydligt mer när det sjösattes 1910.

Relaterat: Titanic var inte det första fartyg som använde nödsignalen SOS, däremot kan det ha varit det sista som använde den gamla CQD - mer om detta i faktoiden SOS.

Referenser:
Snopes.com: Sinking the Unsinkable
Claes-Göran Wetterholm, Titanic (Rabén Prisma 1996), sid 8-10
New York Times, resp. artikel

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum