fler faktoider

fler faktoider

Sveriges ursprungsbefolkning

Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning

OBS: Vad f-n menas med "ursprungsbefolkning"?

För sisådär 15 000 år sedan började inlandsisen försvinna från Sverige. Naturligt nog blev de sydligaste delarna isfria först. Jägarfolk kom till "det nya landet" och följde sedan iskanten norrut. De äldsta bosättningarna man hittat i Sverige ligger i Skåne och är omkring 13 000 år gamla. Den i skrivande stund äldsta säkert daterade bosättning man hittat i norra Sverige ligger vid sjön Dumpokjauratj utanför Arjeplog. Den är mellan 9 000 och 10 000 år gammal, och eftersom inlandsisen försvann från området bara några sekler tidigare så lär man inte hitta någon särskilt mycket äldre.

Var då detta jägarfolk samernas förfäder? Kanske, på långt håll. Under större delen av 1900-talet ansågs samerna ha kommit till norra Skandinavien från Sibirien, och det vid en senare tidpunkt än de första invånarna. Idag är detta ifrågasatt, men inte motbevisat. Att det från de äldsta fynden skulle finnas en "rak och obruten historisk utvecklingslinje mot det som idag kännetecknar samisk kultur" (sametinget.se) är direkt osant.

Om det verkligen är så att samernas förfäder kommit till norra Skandinavien och sedan inte flyttat på sig så borde det gå att bevisa, med DNA-teknik eller annat. Men det är alls ingen självklarhet att det är på det viset. Många har för sig att det först är på senare år som folk börjat flytta omkring på allvar, och att världen därmed lämnat något sorts urtillstånd av rasrenhet bakom sig. Men folk har rört på sig i alla tider, och sedan landet blev isfritt har åtskilliga folkgrupper bebott ett flertal landsändar i omgångar (se mer nedan); att samerna skulle utgöra en homogen grupp är redan det ett osäkert antagande. Vidare är samisk kultur av idag visserligen av mycket äldre datum än andra levande kulturer i Skandinavien, men det är inte någon sorts konserverad stenålderskultur. Det är t.ex. inte mer än några hundra år sedan man övergick från att jaga vildren till att hålla dem i flock, och det är bara en bråkdel av samerna som äger renar.

Uppdaterat: Beskrivningarna har också reviderats sedan jag skrev ovanstående; följande sammanfattning av en lite längre artikel nöjer sig med att antyda att jakt- och fiskekulturerna "så småningom övergått till renskötsel":

I övre Norrlands inland finns rikliga spår efter förhistoriska bosättningar. Lämningarna har gjort det möjligt att teckna en god bild av de samhällen som under årtusenden avsatt spår i landskapet. Vi kan se hur fångstsamhällen baserade på jakt och fiske så småningom övergått till renskötsel och hur kontakterna med omvärlden tett sig. Däremot har man inte kunnat följa spåren tillbaka till tiden närmast efter inlandsisens avsmältning.

www.samer.se: De äldsta spåren
(11 augusti 2006)

(Poängen med den här sortens frågeställningar är naturligtvis att man anser att den har något att göra med förhållanden i dagens samhälle. Som det mycket riktigt påpekas så har det legat i de styrandes intresse att visa att samerna inte är landets ursprungsbefolkning. Å andra sidan ligger det i samernas intresse att visa att de är landets ursprungsbefolkning. "Mayflower-syndromet", dvs. att man är finare ju tidigare ens förfader kom till landet, som man ju då även skulle ha större rätt till, är ett i högsta grad levande fenomen, och båda sidorna har levererat många dumheter genom åren.)

Referenser:
Nationalencyklopedin: Sverige/Förhistoria
Forskning och Framsteg 1/04
Svensk historia.nu: Pionjärbosättning under stenåldern i norra Sverige
Sametinget, www.sametinget.se
Skansen: Vem är same? [PDF]

Kulturer i Skandinavien fram till år 1*

Den som fortfarande tror på den "raka och obrutna" historien, med sin enkla och rasrena värdsbild, kan ta sig en titt på följande lista över dokumenterade kulturer i Skandinavien som Mats Adolfsson gjort upp. Det skall medges att den här sortens förteckningar aldrig blir slutgiltiga eller oomtvistade; säkert är åtskilliga uppgifter ifrågasatta på diverse håll, av bättre eller sämre skäl. Vissa har bevisligen bott länge i delar av nuvarande Sverige, medan andra hört hemma på andra ställen, och deras påverkan inskränker sig ofta till diffusa "kontakter". Vidare är det allt annat än självklart vad som är "kulturer" och vad som är "folk" - de senare är ju avgjort svårare att definiera arkeologiskt. Men för det aktuella syftet, alltså att visa att Skandinavien har en sant mångkulturell historia, och att det minsann rördes i grytan även på stenåldern, duger den alldeles förträffligt. (Samtliga årtal är, givetvis, f.Kr. Sorteringen är lite annorlunda än hos Adolfsson, nämligen med de äldsta först, och av de ungefär lika gamla så är de mest långlivade först.)

Hamburgkulturen

15000

12000

Brommekulturen

12000

9000

Federmesserkulturen?

12000

11400

Ahrensburgkulturen

11000

8000

Swidérien

10000

4500

Hensbackakulturen

10000

8000

Komsakulturen

8000

3500

Fosnakomplexet

8000

5000

Sandarnakulturen

8000

6000

Kundakulturen

8000

6000

Maglemosekulturen

7500

6000

Askolakulturen

7300

6500

Nemunaskulturen

7000

4000

Nöstvetkulturen

6500

3000

Lihultskulturen

6000

4200

Suomusjärvikulturen

6500

4200

Kongemosekulturen

6000

5200

Erteböllekulturen

5200

4000

Bandkeramiska kulturen

5000

4000

Trattbägarekulturen

4500

2600

Kamkeramiska kulturen

4200

2000

Gropkeramisk kultur

3200

2300

Klockbägarekulturen (megalitkulturen)

3200

2600

Skifferkulturerna

3000

1

Stridsyxkulturen (båtyxkulturen)

I Norden: 2800

1800

Kiukaiskulturen

2000

1500

Jastorfkulturen

500

1

Samerna

Hela perioden

Danerna

Hela perioden

Jutarna

Hela perioden

Friserna

Hela perioden

Anglerna

Hela perioden

Saxarna

Hela perioden

Östslaverna (ryssar, vitryssar, ukrainare)

Hela perioden

Till slut Adolfssons härledning av samernas ursprung:

Samernas förfäder finns bland skifferfolken, kamkeramikerna och längre tillbaka från renjägare, suomusjärvikulturen, fosnakulturen och komsakulturen. De har också sugit upp mindre grupper och emigranter från öster och söder. De har levt grannar med svenskarnas förfäder i 10.000 år och oupphörligen blandats och haft handelskontakter.

Referens:
[ Mats Adolfsson, Invandrarna - våra förfäder ] inaktiv

Definition av "ursprungsbefolkning"

Vad menas med "ursprungsbefolkning"? När jag skrev allt ovan utgick jag, som en självklarhet, från att man menar de första människorna som bosätter sig någonstans, samt deras ättlingar så länge dessa inte flyttar allt för långt bort. Men så skriver Sametinget följande:

Enligt FN:s definition härstammar en ursprungsbefolkning från en folkgrupp som levde i området när det blev erövrat eller koloniserat. De betraktar sig själva som en ursprungsbefolkning och har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska institutioner.

En närmare beskrivning av nämnda definition hittade jag i rapporten Indigenous peoples' rights and self determination, där man dock påpekar att den inte skall tolkas som en "formell" definiton - men det är inte det största problemet.

In the interests of flexibility and openness, the UN has not developed a formal definition of indigenous peoples. As a guide, the WGIP has used the definition prepared by Jose Martinez Cobo.
The Martinez Cobo definition states that indigenous communities, peoples and nations:

  • have a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories;
  • consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories;
  • form non-dominant sectors of society;
  • are determined to preserve and transmit to future generations their ancestral territories as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.

In addition, an indigenous person:

  • belongs to indigenous peoples through self-identification as indigenous;
  • is recognized and accepted by these peoples as one of its members.

Dr. Sarah Pritchard

För att ta det på svenska: Med ursprungsbefolkning / indigenous menas samhällen, folk och nationer som har ett "historiskt sammanhang" med kulturer som utvecklades på deras mark innan den invaderades och/eller koloniserades, och som betraktar sig själva som annorlunda än resten av det samhälle som nu dominerar i området ifråga. De utgör icke-dominerande sektorer i samhället, och har bestämt sig för att bevara och vidarebefordra (till kommande generationer) sina förfäders marker som grund för deras fortsatta existens som ett folk, i enlighet med deras kulturella mönster, samhällsinstitutioner och rättssystem.
Vad beträffar individen så tillhör denne ursprungsbefolkningen genom att dels själv identifiera sig som en medlem, dels erkänns av de övriga som en sådan.

Nu finns det mycket man kan ifrågasätta i den här definitionen, men det är en annan sak; det står ju envar fritt att göra upp definitioner. Problemet i det här sammanhanget är att man definierar ett begrepp som redan finns. Jag hade ingen aning om vad "indigenous" betyder, så jag slog upp det i Norstedts Engelsk-Svenska ordbok:

indigenous a 1 infödd; inhemsk 2 medfödd, naturlig

Hur översätta indigenous people i det här sammanhanget? Ja, infödingar är ju helt omöjligt, inte bara för dess koloniala övertoner utan framför allt för att det ju redan har en betydelse, som bara delvis stämmer överens med definitionen - vilket visserligen är fallet även i engelskan. Nu verkar det istället ha blivit ursprungsbefolkning, vilket inte heller är helt lyckat, eftersom även detta ord bara delvis stämmer överens med definitionen, som ju berör många aspekter som inte har ett dugg med folkets ev. ursprunglighet att göra.

Slutsats:
Samerna är Sveriges "ursprungsbefolkning" eller "infödingar" eller åtminstone "indigenous people" enligt FN:s icke-formella definition.
Samerna är inte Sveriges "ursprungsbefolkning" enligt den definition ordet har i det svenska språket.

Sen har jag även stött på på termen urfolk, som, såvitt jag förstår det, är en annan översättning av "indigenous". Bortsett från att alla "urfolk" inte är urgamla (vilket ju är ett obestämt begrepp i sig) så är det åtminstone bättre än "ursprungsbefolkning".

Referenser:
Dr. Sarah Pritchard, Indigenous peoples' rights and self determination
Indigenous Peoples' Human Rights Project: The Rights of Indigenous People

Kommentera
Tipsa om denna sida
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum