fler faktoider

fler faktoider

Dante om helvetet

"De hetaste platserna i helvetet är reserverade för dem som i tider av moralisk kris behåller sin neutralitet" - Dante

Nej, citatet finns inte i Dantes Inferno. De neutralas straff ser helt annorlunda ut.

Det första Dante får se, när han genom Helvetets port nått in till dess främre förgård, är en mängd skepnader som jämrande springa runt med en fana framför sig, stungna av getingar, och som på förfrågan befinnas vara de tidigaste anhängarna av neutralitetsprincipen. "Dessa", förklarar den vägvisande Vergilius, "äro de själar som levat utan ond gärning och utan god; och bland dem äro de änglar av sorglig art, som varken reste sig mot Gud eller stodo honom bi, utan sutto för sig själva. Himlen drev ut dem för att inte förorenas av deras ljumhet; Helvetets djup ville inte taga emot dem, på det att inte dess invånare må förhäva sig gentemot dessa ... Nog om dem: betrakta dem och gå vidare": "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa."

"Och jag förstod", tillägger skalden för egen del, "att detta var det ömkliga följe som är förhatligt både för Gud och för hans fiender."

Frans G. Bengtsson

Felcitatet har spårats till president John F. Kennedy när denne besökte Bonn, Västtyskland, den 24 juni 1963 (två dagar före Ich bin ein Berliner).

Att citatet ändå blivit accepterat beror på den gängse bilden av ett varmt helvete, och att straffskalan främst skulle vara en fråga om temperatur. Men Dantes Inferno är ofantligt varierat, och även om där bland mycket, mycket annat finns de som har att försmäkta i varma sammanhang så är den nionde och lägsta kretsen, där Satan själv tuggar på ärkeförrädare, iskall: "Synlig från bröstets mitt och uppåt stod där i isen kejsaren i kvalens rike".

Lo 'mperador del doloroso regno
da mezzo 'l petto uscia fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno

Gustave Doré: Dantes Satan
Gustave Doré illustrerar L'Enfer; notera djävulens tre ansikten, samt Judas ben

De tre största syndarna Dante kunde tänka sig var Brutus och Cassius (Caesars mördare) samt Judas Iskariot, "som huvudet har inne, benen ute".

Den förgård som beskrivs i tredje sången, canto III, skall inte förväxlas med fjärde sångens Limbo, där de goda själar vistas vars enda brist är att de är odöpta.

Relaterad faktoid (på engelska): When hell freezes over - för själva begreppet "helvete" har på sätt och vis alltid varit kallt.

Referenser:
Dante Alighieri, Den gudomliga komedin: Inferno - flera översättningar och utgåvor på svenska
Wikisource (eng.): The Divine Comedy, Inferno: canto III; canto XXXIV
Wikisource (it.): Divina Commedia, Inferno: canto III; canto XXXIV
Bartleby: "Dante once said ..." - om Kennedys citat
Frans G. Bengtsson, "Att vara neutral", essä i samlingen Folk som sjöng (första upplagan 1955, mitt ex Norstedts, 1994), sid 290 - texten publicerades förresten först i SvD den 20 mars 1940 med kommentaren "Skrivet före Moskvafreden"

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum