fler faktoider

fler faktoider

Werthers självmordsvåg

Wilhelm Amberg: Vorlesung aus Goethes 'Werther'
Wilhelm Amberg: Högläsning ur Goethes Werther (1870)

1774 kom Goethes genombrottsroman, Den unge Werthers lidanden. Sammanfattningsvis handlar den om en ung man som lider tills han skjuter sig. Den blev en formidabel succé och gav upphov till en Werther-feber, med unga män som klädde sig likadant som sin förebild, med mera. Kanske några gick så långt att de tog livet av sig..?

Uppgiften om att så skedde, i stor skala rentav, återges ofta som ett historiskt faktum. Men det är en myt, som började med en fruktan för något som aldrig förverkligades - liksom i flera liknande fall sedan dess. I senare utgåvor lade Goethe in nedanstående uppmaning till läsaren. Måhända det sågs som en sorts reklam? Vilket återigen påminner om många liknande fall sedan dess.

Goethe: Du beweinst ...

Du begråter, du älskar honom, kära själ,
Rädda hans minne från vanära.
Se, du har kallat hans ande från hans grotta;
Var en man och gör inte som jag!

Ibland sägs att självspillingarna kunde identifieras som "wertherianer" genom att de hade med sig ett exemplar av boken. Det mest konkreta belägget på detta verkar vara Christel von Lassberg, som i januari 1778 hoppade i floden Ilm vid Weimar (dit Goethe flyttat 1775) sedan hon blivit övergiven av sin pojkvän. Vid uppfiskandet fann man att hon hade nämnda bok på sig. Ett fåtal andra fall nämns, men sällan med detaljer eller i första hand. Är det kanske bara ett enda fall som ryktesvägen kommit att växa till en självmords-epidemi med 2000 döda, för att nämna en vanlig uppgift?

Widespread imitation of Werther's suicide was never conclusively demonstrated, but authorities were sufficiently apprehensive to ban the book in several areas, including Italy, Leipzig and Copenhagen.

David P. Phillips

(Jag kan för sakens skull nämna att tavlan överst målades hundra år senare.)

Werther-effekten

Folks benägenhet att påverkas även på detta område har till och med uppkallats efter just Werther. Begreppet myntades av den ovan citerade Phillips, faktiskt i samma artikel från 1974 som citatet är hämtat ur. Hans ämne är dock inte historia utan psykologi. Efter att ha jämfört tidningsinnehåll med självmordsstatistik så drar han slutsatsen att ju mer som skrivs om just självmord, desto fler får man. I vilken mån denna tes stämmer har sedan dess diskuterats flitigt inom suicidologin (som läran heter). Men det är en annan och bra mycket svårare fråga än den jag försöker att reda ut här.

Då ligger det närmare till hands att försöka ta reda på huruvida kända självmord i modern tid, som Marilyn Monroe eller Kurt Cobain, gett upphov till någon nämnvärd mängd copycats; detta har sagts om åtminstone den senare, men de rapporter jag sett i frågan har inte funnit att det stämmer. Inte heller verkar den självmords-våg som befarades efter Michael Jacksons bortgång ha ägt rum, åtminstone inte i närheten av den skala som utmålades (som det dussin som rapporterades från ett Jackson-community på nätet).

Relaterat: Har Sverige flest självmord i världen?

Referenser:
David P. Phillips, "The influence of suggestions on suicide: substantive and theoretical implications of the Werther effect", American Sociological Review juni 1974, sid 340-354
Jan Thorson, "Självmordsepidemi efter 'Den unge Werther'?", Läkartidningen nr 49/1998, sid 5660
Michael Hulse, förordet i The sorrows of young Werther (Penguin classics 1989), sid 12-13
Kommentar från Synnöve Clason, 13 april 2008
"Werthers vers" från Heinrich Düntzer, Studien zu Göthe's Werken (Julius Bädeker 1849), sid 175
*Nationalencyklopedin: Werther
Kurt Cobain:
Maris, Berman, Silverman, Comprehensive textbook of suicidology (The Guildford Press, 2000), sid 552
"Copycat Suicides Averted Here -- Clinic Busy After Cobain Death", The Seattle Times, 20 oktober 1996
Relaterat:
Wikipedia (eng.): Copycat suicide

Tack till Nils Kirsten som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum