fler faktoider

fler faktoider

Astrologi

Observera att det som skrivits här alls inte är något inlägg i debatten om vilket värde astrologi av vilken sort det vara må kan tänkas ha, något som varje tänkande människa enkelt nog borde kunna komma fram till på egen hand. Istället handlar det om skillnaden mellan astrologi och astrologiska ting och folks uppfattningar om desamma, vilka ju även i denna sortens ämnen tenderar att inte alltid stämma överens till fullo.

Astrologi = stjärntecken

Om man kunde se stjärnorna och solen samtidigt, och om jorden dessutom vore genomskinlig, skulle man klart och tydligt kunna se att solen och stjärnhimlen rör sig nästan lika snabbt, men bara nästan, så att solen på ett år passerar genom tretton (inte tolv) stjärnbilder, tillbringandes i genomsnitt en månad i varje. Den stjärnbild som solen befinner sig i vid en människas födelse är dennas stjärntecken (eller inte alls egentligen - mer om detta nedan). Det är den viktigaste faktorn i ett horoskop, men sannerligen inte den enda. Det finns ytterligare nio "planeter" (vilket inkluderar månen) med olika egenskaper och betydelser, därtill företeelser som kallas ascendent, descendent, Medium Coeli, Imum Coeli, hus och element och en del annat dessutom. När ett horoskop görs analyseras alla dessa och jämförs med varandra kors och tvärs - vilka planeter som är i vilka tecken och vilka hus, vinklarna mellan planeterna, och så vidare och så vidare.

De flesta har en bestämd åsikt om astrologi - antingen tror man på den, eller inte alls - men alltför ofta grundar sig ståndpunkten på dessa ytliga kunskaper. Det tecken man sägs vara född i, soltecknet, är bara en av hundratals faktorer som det verkliga horoskopet består utav.

Stefan Stenudd

Mycket förenklat kan det sägas att medan solen, månen och planeterna representerar människans viktiga karaktärsdrag, uttrycker ascendentens ställning och därmed planeternas och stjärntecknens positioner inom husen vad människan kommer att göra med dessa karaktärsdrag. Sålunda kommer en människa född i Vädurens tecken med också ascendenten i Väduren att ha ett påfallande annorlunda beteende än en person som är född på samma dag men med ascendenten i Fiskarnas tecken. I det förstnämnda fallet förstärkts Vädurstendenserna, medan de i det sistnämnda hämtar vissa drag från Fiskarna.

Poul Fersling

Så mycket för tidningarnas tolvfaldiga "horoskop". Att ställa dagliga horoskop endast utifrån soltecken har ingenting med klassisk, eller "riktig" om man så vill, astrologi att göra; på sätt och vis är det en ny företeelse som borde ha ett eget namn, sun-sign astrology är ett förslag.

Det var astrologen R. H. Naylor och redaktören för Sunday Express som på 1930-talet i princip uppfann dagens tidningshoroskop, och som därmed, som paret Parker träffande beskriver det, "skapade det mode som lägger större tonvikt på soltecknen än de klassiska astrologerna någonsin skulle ha tolererat".

The reason they chose the Sun is because it’s the only heavenly body whose place in the zodiac can be accurately - and conveniently - determined by reference to the calendar day. With this, Naylor and the Sunday Express gave birth to Sun-sign astrology - at once the dumbing down of a complex system and the creation of a hopelessly simplistic view of the world, arguably deserving criticism from those who fail to observe one-twelfth of us dancing to the same tune on any given day.

Ur Moon Astrology for Lovers

Det saknas alltså inte kritik av "solteckens-astrologin" från riktiga astrologer, dock alls inte så tydlig som man kan kunde förvänta sig; men dessa vet väl bättre än att bita den hand som föder dem, och det är ju i vilket fall inga absoluta sanningar som står på spel.

Referenser:
Stefan Stenudd, Ställ och tolka ditt horoskop, sid 10 - förordet till 1979 års upplaga (Arriba förlag 2006)
Poul Fersling, Naturligt - Övernaturligt, sid 120 (Forum 1990)
Julia & Derek Parker, Stora Astrologiboken
Moon Astrology for Lovers (här finns ett utdrag med citatet ovan)
Psychics.co.uk: Astrology Sun Signs

Stjärntecknens datum

Listor över vilka stjärntecken som gäller vilka datum finns överallt - men de är ju olika!?

Tidning

Ox

Tv

Kr

Le

Ju

Vg

Sko

Sky

St

Vm

Fi

Hemmets J.*  

20/3

20/4

21/5

21/6

22/7

23/8

23/9

23/10

22/11

22/12

21/1

19/2

Sv. Damtidn.

21/3

21/4

21/5

22/6

21/7

23/8

23/9

23/10

23/11

22/12

20/1

19/2

Vogue

21/3

20/4

21/5

21/6

23/7

23/8

23/9

23/10

22/11

22/12

20/1

20/2

Metro

21/3

20/4

21/5

22/6

23/7

23/8

23/9

23/10

23/11

22/12

21/1

20/2

Se & Hör

21/3

20/4

21/5

22/6

23/7

23/8

23/9

23/10

23/11

22/12

21/1

20/2

Året Runt

21/3

20/4

21/5

22/6

23/7

23/8

23/9

23/10

23/11

22/12

21/1

20/2

Allers

21/3

21/4

22/5

22/6

23/7

24/8

23/9

24/10

23/11

23/12

21/1

19/2

Aftonbladet

21/3

21/4

22/5

22/6

23/7

24/8

24/9

24/10

23/11

22/12

21/1

19/2

City Gbg

21/3

21/4

22/5

22/6

23/7

24/8

24/9

24/10

23/11

22/12

21/1

19/2

Allas

21/3

21/4

22/5

22/6

24/7

24/8

24/9

24/10

23/11

23/12

21/1

19/2

Hemmets V.

21/3

21/4

22/5

22/6

24/7

24/8

24/9

24/10

23/11

23/12

21/1

19/2

En provkarta: Elva dags- och veckotidningar inventerades i mars 2007 (om nu den tidpunkten spelar någon roll). Datumen anger resp. teckens början. Färgkodning för att förenkla jämförelser.
* Heikki Vesa är den ende bland dessa som är tillräckligt ärlig och/eller noggrann att ange att perioderna är ungefärliga - samtliga datum i hans horoskop i HJ är "ca"!

Om man tar reda på vad astrologerna hade att säga om Adolf Hitler och hans horoskop, så kan man få reda på att han var född i Oxens tecken, och därför hade ett antal egenskaper som kännetecknar dessa. Man kan också få reda på att han var född i Vädurens tecken, och följdaktligen hade ett antal egenskaper som kännetecknar dessa. Vad nu?

Det astrologiska året börjar vid vårdagjämningen, då solen går in i Vädurens tecken. Noga räknat är det ögonblick då solen korsar ekvatorn lika med vad som kallas "0° Väduren", dvs. solen har just börjat avverka Vädurens tecken. Vårdagjämningen inträffar den 20 eller 21 mars, skillnaden har med skottår att göra (eller rättare, det är tack vare vår gregorianska kalender som skillnaderna inte är större).

Emellertid är det nu så, att vid vårdagjämningen befinner sig solen inte alls i Vädurens tecken. Den är i Fiskarnas tecken, hela 27 eller 28 grader "tidigare" på himlen; till Väduren kommer den inte förrän nästan en månad senare, eller omkring 18 april.

Det var nämligen för över 2000 år sedan, då den grekiske astronomen Ptolemaios lade grunden för klassisk astrologi, som solens inträde i Väduren sammanföll med vårdagjämningen, och det är den startpunkten som man tillämpat sedan dess. På grund av något som kallas precession så vrider sig det celesta maskineriet med en takt av ett varv på 26 000 år, vilket alltså gett upphov till förskjutningen.
(Åtminstone om man följer den västerländska s.k. tropiska skolan, i bl.a. Indien tillämpas den sideriska skolan som tittar på dagens stjärnhimmel istället för Ptolemaios. Så småningom kommer f.ö. solen att befinna sig i Vattumannens stjärnbild vid vårdagjämningen, vilket markerar inledningen på den "Age of Aquarius" som new age-rörelsen har så stora förväntningar på. Den exakta tidpunkten för detta är dock högst osäker.)

Vidare: Det exakta ögonblicket när solen passerar gränsen mellan två stjärntecken har naturligtvis inget med vår dygnsindelning att göra, så det finns ingenting som hindrar att två personer födda samma dag har olika stjärntecken. Tvärtom - varje gång solen går in i ett tecken så lämnar den ju det föregående i samma ögonblick, och det är därför bara i de extremt sällsynta fall som detta ögonblick sammanfaller med tolvslaget, svensk tid, som två intilliggande tecken inte delar upp ett datum mellan sig. Hur det kommer sig att detta undantag är regel i tidningarnas horoskop vet jag inte.

En astronom skulle nog inte ha några större problem att hänga med så här långt, men för att ytterligare komplicera det hela så är uppdelningen av zodiaken i tolv lika stora delar en fiktion som bara på ett ungefär stämmer överens med stjärnbildernas utbredning på himlavalvet. Eftersom dessa är olika stora så tillbringar himlakropparna olika mycket tid i dem, och de passerar även andra stjärnbilder som inte finns i djurkretsen - t.ex. så tillbringar solen rentav mer tid i stjärnbilden Ormbäraren än i Skorpionen. Den astrologiska djurkretsen är helt enkelt en abstraktion; konstellationen Väduren på stjärnhimlen har sannerligen inte mycket med det astrologiska stjärntecknet Aries att göra, något som utbildade astrologer är de första att påpeka.

Problemen med stjärntecknens datum är alltså att

  1. vårdagjämningen flyttar sig i kalendern
  2. övergången kan ske när som helst på dygnet
  3. stjärntecknen har inte med dagens stjärnhimmel att göra
  4. stjärntecknen har bara delvis med stjärnhimlen överhuvudtaget att göra

Säg att varje stjärntecken flyttar sig mellan tre dygn i kalendern; då är en tiondel av alla människor födda i sådana gränszoner, där stjärntecknen måste tas reda på ordentligt. Även om bara en hundradel av dessa har slarvat så skulle det ändå innebära att knappt 10 000 svenskar har ett annat stjärntecken än de tror.

Vad gäller Hitler så hade solen hunnit 0,49° in i det astrologiska stjärntecknet Taurus vid tiden och platsen för hans födelse. Detta säger nu knappast något om vare sig oxar eller vädurar eller ens Adolf, men däremot en del om astrologer som utan vidare ser honom som en typisk Aries.

Varför inte fler har frågat sig hur det ligger till med de olika datumuppgifterna vet jag verkligen inte, men så har vi ju heller inte med den allra mest kritiskt inställda delen av mänskligheten att göra.

Relaterat: Hitlers stjärntecken
Också relaterat: Hitler och astrologin
Också relaterat (lite): Krabbans stjärntecken

Referenser:
Stefan Stenudd, Ställ och tolka ditt horoskop, en utförlig bok som lagts ut in extenso!
Nationalencyklopedin: djurkretsen
Wikipedia: Zodiaken med forntida och moderna infallelser
www.ditthoroskop.nu - Korrekt beräkning av stjärntecken och lite annat
www.stjarnrummet.com - Har en sida med "astrologisk realtid"

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum