[ Visa utan markeringar ]

fler faktoider

fler faktoider

Bombningen av Trang Bang

Trang Bang, 8 juni 1972 - foto: Nick Ut
Foto: Nick Ut

USA bombar Vietnam

Bombningen utfördes inte av USA utan av Sydvietnams flygvapen, VNAF.

... The two Skyraider aircraft of the VNAF bombed the edge of the village, near the Cai Dai pagoda, in a familiar pattern - first explosive bombs, then incendiary bombs [brandbomber] - large containers with a mix of explosives, white phosphorus and the black oily napalm - and ending up with heavy machinegun fire during closing strafing runs. Then the planes disappeared - nobody had heard any anti-aircraft fire. And then the terrified, burned and wounded villagers came running from the village, towards the line of soldiers and reporters standing across the road.

Fass & Fultons artikel, sid 2

Anfallet beordrades av befälhavaren för 25. armédivisionen och utfördes av 518. skvadronen. Denna hade tidigare haft amerikanska "rådgivare" knutna till sig (en term som kunde beteckna det mesta från faktiska rådgivare till rena soldater), men så var inte längre fallet. Piloterna var sydvietnameser. Soldaterna man ser på bilden är också sydvietnameser, tillhöriga 50. regementet.

VNAF
VNAF: "Att försvara himlen"

Man kan diskutera i vilken mån sydvietnameserna agerade i USA:s ställe, men oavsett detta så låg ansvaret för operationen och dess utförande på dem. Det kan nämnas att det hela var ett misstag, s.k. friendly fire, som berodde på att piloterna tagit fel på röksignaler. Man bombade inte bara sin egen civilbefolkning, utan även sina egna soldater.

In an instant five women and children and half a dozen South Vietnamese soldiers were badly burned, their skin peeling off in huge pink and black chunks.

"This is terrible, the worst I've ever seen!" said Sergeant Hai, a six-year veteran, as he tried to comfort a wounded man. "It is very bad for my soldiers - now they will not want to fight."

New York Times, 9 juni 1972

Men den främsta faktoiden i detta fall är att bombningen utfördes av USA, vilket alltså inte är sant.

Bilden kan heller inte ha bidragit i nämnvärd grad till att göra slut på USA:s engagemang i kriget, eftersom det i juni 1972 inte fanns mycket engagemang kvar. Tillbakadragandet hade pågått i flera år, och de sista stridande soldaterna togs hem i mars 1973.

Inte för att det spelar någon större roll men även fotografen, Huynh Cong Ut, var vietnames. 1975 lämnade han Vietnam och kom till USA, där han amerikaniserade sitt namn till Nick Ut.

Ett sidospår verkar en viss John Plummer utgöra. 1996 trädde han fram och erkände för Kim Phuc - flickan på bilden, vars kläder brunnit upp - att det var han som var ansvarig för bombningen. Efter att ha blivit överbevisad om att han omöjligen kan ha gjort vad han än påstod sig ha gjort, tog han omsider tillbaka det hela.

Relaterat: Han som blir skjuten i Vietnam och Den brinnande munken.

Referenser:
Horst Fass och Marianne Fulton: The Survivor
    särskilt sid 2, Nick Ut recalls the Events of June 8, 1972
    och sid 5, Who dropped the bombs?
Fox Butterfield, "South Vietnamese Drop Napalm on Own Troops", New York Times, 9 juni 1972
Wikipedia: Nick Ut / Huynh Cong Ut
VNAF (dock inget om Trang Bang...)
Tom Bowman, "The Vietnam Helicopter Veterans Base Camp", Baltimore Sun, 14 december 1997

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum