fler faktoider

fler faktoider

Böcker: Errata

Peter Olausson, Tredje rikets myter (Forum 2011)

Peter Olausson, Tredje rikets myter (Forum 2011): Funna fel värda att nämna.

Hittat något? Rapportera till faktoider@hexmaster.com eller @faktoider på Twitter.

Sida

Korrigering

52

Boken Der Mann, der Hitler die Ideen gab om Jörg Lanz von Liebenfels skrevs inte av densamme utan av Wilfried Daim.

55

Att Himmler, Göring och Rosenberg skulle ha varit medlemmar i Thule Gesellschaft är en sägen, av exakt den sort som jag försöker att reda ut. Den sistnämnde hade kontakter med dem men inte mer, de två första knappt ens det. (Tipstack till Eva Kingsepp.)

326

De ackumulerade koncentrationslägren (att man i en förekommande uppgift om uppemot 1200 skulle ha räknat en del läger flera gånger) stämmer för just den listan, men å andra sidan finns andra sammanställningar som är betydligt längre. En del av problemen beror på att olika lägers skiftande status gör dem svåra att summera, en annan att skilja på de olika sortens läger. (Tipstack till Martin Månsson.)

352

Den famösa tvålen har en egendomlig ställning då den samtidigt var myt och verklighet. Den experimentella verksamheten ägde inte rum i Stutthof som jag skrev, utan i Danzig med kroppar från KZ Stutthof utanför staden. (Tipstack till Roman Freund.)

355

Varifrån fick jag "Bollhusupproret"? Det heter ju Bollhusmötet.

366

Den "svarta solen" i Wewelsburg kom till tidigast 1941. Logiken är så enkel som att tornet ifråga varit en ruin - det fanns inget golv att lägga mosaiken i. (Tipstack till Eva Kingsepp.)

407

Den första sionist-kongressen ägde förvisso rum i Basel 1897. Däremot har den ingen koppling till den fullkomligt förfalskade texten Sions vises protokoll. (Tipstack till Roman Freund.)

417

Franz von Papen hette han och ingenting annat - jag fick det rätt på sid 21, men slarvade i personförteckningen. (Tipstack till Leo Billgren.)

Kommentera
Tipsa om denna sida

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum