fler faktoider

fler faktoider

Ord med oklara betydelser

Här följer några ord som man kan se använda med olika - ibland radikalt olika - betydelser. Förvisso är ords betydelser föränderliga, men förvirringen i övergångsperioderna kan minimeras om man är medveten om vad som pågår. Vidare finns det tämligen allmänt accepterade betydelser som aldrig kommer att bli korrekta eftersom de helt enkelt är fel.
Sen finns det lite hårklyverier som är såpass intressanta att jag tagit med dem ändå.

Idén att ursprungsbeteckningen är den enda rätta är befängd och utgör ett märkligt försök att förbjuda eller reducera förändringar i ordförrådet.
För övrigt vore en sådan princip omöjlig att upprätthålla.

Lars-Gunnar Andersson

Referenserna utgörs främst av följande standardverk:

EW - Elias Wessén, Våra ord (Norstedts 1997).
GB - Gösta Bergman, Ord med historia (Prisma 2001) - rekommenderas särskilt
- Gösta Åberg, Handbok i svenska (Wahlström & Widstrand 2002)
NE - Nationalencyklopedin
NEO - Nationalencyklopedins ordbok
PH - Pelle Holm, Bevingade ord (Bonniers 1995) (en förebild i uppgivande av belägg!)
SAOB - såklart - g3.spraakdata.gu.se/saob/

Adjungera

Med tanke på hur noga man är med orden inom juridiken så är det kanske märkligt att denna term använts lite olika genom åren.
Läs mer om Adjungera.

Angöra

Ibland sägs att filmen ifråga använder ordet på fel sätt: Att anlöpa en brygga skulle vart riktigare. Men den nautiska termen "angöra" innebär att man från sjön närmar sig bryggan (eller vad det nu är) och konstaterar var man är någonstans.

Författaren Hasse Alfredson berörde självkritiskt ordet ”angöra” i en intervju för några år sedan och menade att det var felaktigt ur en strikt sjöspråksvinkel. En båt angör en kust, däremot inte en brygga.

Anders Öhman

Sen är det en annan sak att "angöra" kommit att tolkas något annorlunda bland icke sjöfolk, och blivit närmast liktydigt med anlöpa eller lägga till.

Referenser:
SAOB: angöra
Anders Öhman, "I kölvattnet - Grumliga sjöord", Båtnytt, 27 februari 2007 - med fler finfina exempel
Bengt O. Hult, Nautisk uppslagsbok (Nautiska förlaget 2006)
Hanns-Peter Block, Ordbok för båtfolk (Rabén & Sjögren 1983)
Missa heller inte:
Att angöra en brygga (1965)

Begåvningsreserven

Polisskolan 3 - Begåvningsreserven (1986)
Belägg från 1986

Hos Kooperativa förbundet gör man verkliga försök att utnyttja begåvningsreserven

DN (1965)

1955 räknade en utredning ut att 27 procent av de manliga eleverna inom en viss åldersgrupp nog var kvalificerade att ta studentexamen, att jämföra med de 7-8 procent som faktiskt gjorde det. Skillnaden bland flickorna var säkert ännu större. Det var dessa potentiella studenter som utgjorde begåvningsreserven. Frågan har diskuterats mycket, såväl då som nu, dock allt mindre i takt med att skolsystemet byggts ut ("enhetsskolan"). Begreppet finns hur som helst kvar, inom bl.a. den pedagogiska sektorn.

Hos allmänheten har det samtidigt övergått till en ironisk betydelse - kanske lagsporternas avbytarbänkar spelat in, där ju båda tolkningarna kan tillämpas? Och därmed är det upplagt för intressanta missförstånd när de olika definitionerna möts. Man kan t.ex. jämföra riksdagens protokoll där ordet används lite då och då i sin äldre betydelse, med webben där det används lite då och då i sin yngre.

Ännu en gång har begåvningsreserven visat sitt fula tryne.

Någonstans på nätet

Unga kvinnor utgör uppenbarligen en jättelik begåvningsreserv för industrin.

Beatrice Ask (M)

Ordet finns i SAOL, utan vare sig ena eller andra betydelsen angiven.

Referenser:
Nationalencyklopedin: begåvningsreserv
Sten Svensson, "Begåvningsreserven i tiden", ledare i Lärarnas Tidning 10 januari 2002

Biljon

En svensk biljon är tusen miljarder; en miljon miljoner. En engelsk billion är en enda miljard. Upplagt för missförstånd.

... Fast de engelsk-svenska missförstånden verkar ligga divisionen under de engelsk-engelska ... Dag Stålhandske tipsade om de brittisk-engelska orden milliard och billion, som åtminstone haft samma betydelser som de svenska orden, men som för inte så särdeles länge sedan (verkar det som) kommit att trängas undan av de amerikansk-engelska uttrycken.

The increasing use of "Americanisms" by all media types should be stopped, as they often mislead or even, in some cases, contradict normal English useage. (e.g it took years for "ordinary" people to understand the American useage of "billion" instead of the English "milliard". The BBC types just assumed that we understood them).

Tony Squire

Although there are still those who argue over the US and "former UK" definitions of figures such as a billion and trillion, according to Michael [Blastland] there is now basic agreement that a trillion is a thousand billion and a billion is a thousand million.

BBC, 7 maj 2007

Referenser:
SAOB: billion
Wikipedia (sv.): Biljon
GÅ, sid 273
BBC News: Who wants to be a trillionaire?, 7 maj 2007
BBC News: kommentar till artikeln Words words words på redaktörsbloggen The Editors

Björntjänst

En man hade en tam björn. En gång när mannen låg och sov kom en fluga och satte sig på hans näsa. Den hjälpsamma björnen slog ihjäl flugan, med den bieffekten att även mannen dog.

Doré gör La Fontaine en björntjänst
Dorés illustration av fabeln

Du tar en sten, slungar den med kraft,
Krossar mannens huvud genom att krossa flugan ...

Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur,
Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche ...

La Fontaines lilla berättelse är ursprunget för detta ord, med vilket alltså menas en välmenad tjänst som får ett oönskat resultat. Denna viktiga detalj har missats av de som använder det om en tjänst vilken som helst, eller rentav en stor tjänst, ungefär som en björnkram = en stor kram. Om det är så feltolkningen gått till vet jag inte, men det är i vilket fall upplagt för missförstånd.

En björntjänst gör ju ingen glad

Ur Var nöjd med allt vad livet ger,
Martin Söderhjelm
(orig. av Terry Gilkyson)

Referenser:
Pelle Holm, Bevingade ord: björntjänst
Les fables de La Fontaine: L'Ours et l'Amateur des Jardins (bok 8, fabel 10)
Catharina Grünbaum, När bildspråket får eget liv, DN 19 mars 2005

Blankröst

Egentligen borde det stå "ogiltig" här, eftersom det är det ordet som ställer till problem. Är blankröster ogiltiga? - Ja, men det är inte självklart vad som menas.
Läs mer om Blankröster.

Blomma ut

Vad betyder detta?

Det såg ut som Europa hade blommat ut, som om Rom gått i graven, men det såg endast så ut.

August Strindberg

Det man brukar mena och tänka på är "blomma upp", blommor som slår ut - men en växt som "blommat ut" har blommat färdigt för säsongen. Mindre lämpligt till högtidstalet, alltså.
(Man kan däremot notera att även proffsen ofta använder begreppet med dess allmänna betydelse, däremot långt mindre ofta - och, som det verkar, av misstag - när det gäller just blommor.)

Hela torvtaket var vitt av dess fällda blomblad, ty häggen hade redan blommat ut.

Selma Lagerlöf

Slåttern sker först i juli - augusti när de flesta örterna blommat ut.

Kunskapsprojektet Carl von Linné

April
Ge utblommade lökar lite gödsel för att de ska komma igen fint till nästa säsong.
Augusti
Klipp ner allting som har blommat ut och ser visset ut.

Aftonbladet

Referenser:
SAOB: blomma
August Strindberg, Historiska miniatyrer
Kunskapsprojektet Carl von Linné: Höö Naturreservat
Aftonbladet Bostad: Trädgårdskalender
Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga, kap. 18

Borgenär

Hela 93 procent tror att det betyder "borgensman". Och vad värre är, 70 procent tror inte bara fel, de är helt säkra på att de har rätt.

F&F om en klassisk ord-miss

En borgenär är en fordringsägare, dvs. den som har lånat ut pengar. Den som lånat pengarna kallas gäldenär. För att få lånet fick denne måhända uppbringa en borgensman, som tar på sig skulden ifall det blir problem med återbetalningen. Denna riskabla syssla har uppmärksammats i hög grad, vilket gissningsvis är orsaken till att betydelsen kommit att förknippas med "borgenär". Orden är visserligen släkt, men betydelsen av borga har förgrenats med tiden, och kommit att betyda såväl "låna" som "gå i god för".

Referenser:
Gösta Åberg, Handbok i svenska (Wahlström & Widstrand 2002), sid 274
SAOB: borgenär; borga v.¹
Patric Hadenius, Svåraste ordet, Forskning & Framsteg 6/06

Daterad

Har sedan länge haft en enda betydelse: datummärkt. På sistone: åldersstigen, föråldrad.

Ibland används daterad även i betydelsen 'föråldrad' – en betydelse som vi hämtat från engelskans dated. Men denna betydelse är obekant för de flesta språkbrukare och kan, beroende på sammanhanget, ersättas med t.ex. bedagad, passé, föråldrad, gammaldags, eller som sett sina bästa dagar.

Språkrådets frågelåda

Fast vilka språkbrukare som är "de flesta" varierar också beroende på sammanhanget, som t.ex. vilka man vänder sig till. Även om man aldrig skall säga aldrig i etymologin så känns det inte som någon vågad gissning att bruket kommit via IT-branschen. Ett relativt tidigt belägg utanför densamma hittar jag på DN:s kultursida från 1997 ("daterad keramik").

Not, även engelska dated kan betyda båda sakerna, belägg för "gammalmodig" finns från 1900, innan användes det enbart som "datummärkt".

Referenser:
Språkrådets frågelåda
Etymology online: date
Ingela Lind, Dagens Nyheter 20 februari 1997

Dubbel bokföring

Begreppet har två betydelser: i det vardagliga språket avses dubbelspel, någon med dubbla agendor; i ekonomernas fackspråk avses en metod för bokföring som inte är det minsta skum i sig utan tvärtom den överlägset vanligaste.
Läs mer om Dubbel bokföring.

Epicentrum

En jordbävning inträffar i regel nere i jordskorpan. Där ligger dess faktiska centrum, även kallat hypocentrum eller fokus. Dess epicentrum är den punkt på jordytan som ligger rakt ovanför.

Ordet används ofta synonymt med centrum, rent mänskligt kan det väl gå på ett ut eftersom epicentret ändå är så nära man kan komma händelsen i sig, men går man in på bara lite mer detaljerade beskrivningar så kan skillnaden röra till det. Jordbävningen i Stockholm i maj 2005 hade ex.vis sitt hypocentrum på ett par kilometers djup, vilket just inte framgår här:

Lärarhögskolan var skalvets centrum
Jordskalvet i Stockholm natten till torsdagen inträffade rakt under Lärarhögskolans runda hus i Marieberg på Kungsholmen.
- Jag har under dagen fått in uppgifter som visar att skalvets epicentrum låg där, säger Reynir Bödvarsson, seismolog vid Uppsala universitet.

Dagens Nyheter

Ett exempel på när centrum och epicentrum sammanfaller är när man spränger en atombomb på marken. Hur man räknar med bomber eller annat (ex.vis 1908 års jättesmäll i Tunguska) som inträffar i luften vet jag inte, rimligtvis borde epicentrum då vara den punkt på jordytan som ligger rakt nedanför.

Referenser:
SAOL
Wikipedia: Epicentrum
geology.com: Geology Dictionary
DN: Lärarhögskolan var skalvets centrum, 25 maj 2006

Epikuré

Har två motsatta betydelser, den allmänna samt den ursprungliga/egentliga.
Läs mer om Epikuré.

Fastighet

Vad är en "fastighet", egentligen? Om den allmänna betydelsen tappar bort sig vid skillnader mellan husens storlek (större snarare än mindre?) och användningsområden (boende snarare än industri?) så är den ändå inte i närheten av den officiella.
Läs mer om Fastighet.

Fotangel

Blandas mycket ofta ihop med spanska ryttare. Läs mer om Spanska ryttare & fotanglar.

Frilla

Frilla betydde länge och väl älskarinna; besläktade ord är fria och - märkligt kan kanske tyckas - fred. Numer används det oftare om frisyr.

henne ville konungen ha till frilla, ty hon var en mycket fager och stolt mö

vildi konungr hana hafa til friðlu sér, því at hon var allfríð mær ok heldr stórlát

Snorre Sturlasson, Harald Hårfagres saga (ca 1225)

 - Hon blev misslynt när jag tog mig en vendisk frilla, sade Styrbjörn, och kom i sådan vrede att hon spottade blod; och därefter tynade hon bort och dog. Men eljest var hon en god hustru.

Frans G Bengtsson, Röde Orm (1950)

när Arja Sarja visar upp sin franska frilla

Magnus Uggla, Jag mår illa (1989)

När ny och äldre betydelse krockar på det här sättet kan det rentav bli roande: "börjar bli sugen på en kort frilla", "Vilken frilla är det som gäller? Min eller hennes?" för att bara ta några exempel från nätet. Vad Arja Saijonmaa tycker vet jag inte, eller ens vad som avses.

Referenser:
SAOB: frilla
EW: frilla
Wikipedia: Frilla

Fågelfri

Fri såsom fågeln? Kanske, kanske inte - men även om det var det som ursprungligen avsågs så var det inte alls det vi tänker på idag.
Läs mer om Fågelfri.

Glammig

Den äldre betydelsen är muntert högljudd, uppsluppen (ännu äldre betydelser behöver inte vara högljudda). Ofta använt som verb, "glamma".

Den nyare betydelsen är en försvenskning av "glamourös". Begreppsförvirringen underlättas av att företeelserna ibland sammanfaller, ibland inte. Måhända stöter de som använder de olika betydelserna heller inte på varandra så ofta.

Det kunde vara glammigt förr i världen på (bevärings-)mötena.

GHT (1897)

Men heta och fulldruckna som de voro, ville de nu glamma.

Verner von Heidenstam (1899)

Där är fest och glam med massor av åskådare och en orkester som spelar västindiskt från ett gammalt segelfartyg ute i fjärden.

DN (1987)

Nyss hemkommen från glammig Mama-fest på Café Opera! Sjuuukt mycket folk.

Camilla Läckberg (2005)

Läppglans och läppstift i rosa ton från Dior känns glammigt värre!

Inspirationsbloggen (2006)

Nybildningen/förväxlingen har kanske skett när man blandat ihop begrepp som "fest och glam" m.fl. med till exempel "glam-rock". Kanske det nya "glammig" skulle ha kommit i bruk även utan en äldre motsvarighet, som ett rent lånord?

Relaterat: Glamour är inte ett lånord från franskan utan från engelska - åtminstone som den talades i Skottland. I Frankrike betecknas det också ofta som en anglicisme. Uttalet gla-mour är följaktligen korrektare än gla-mour.

Referenser:
SAOB: glamma
NEO: glamma; glamourös
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, nr 8 1897, sid 3
Verner von Heidenstam, Folke Filbyter, kap. 8 (1899)
Dagens Nyheter, 14 augusti 1987
Camilla Läckberg: Glammig Mama-fest, bloggen, 17 november 2005
Inspirationsbloggen: Inspirationstema: Smink mm, 31 maj 2006
Om etymologin hos "glamour":
Etymology online: glamour
Faktoid-bloggen: "Glamour" kommer inte från franskan

Guldkalv

Känd avgudabild, skapad av Israels folk i ett obevakat ögonblick. Dansen kring densamma används ibland som liknelse för penningdyrkan och relaterade tvivelaktiga hängivelser, och där någonstans har den nog kommit att förväxlas med andra etymologiskt nöt, som kassakon, mjölkkon, påläggskalven (som f.ö. inte har med smörgåspålägg att göra), och kanske även den heliga kon?

Ett annat djur som kan ha involverats är gåsen som värper guldägg, den som man gör bäst i att inte slakta - därav den inte helt ovanliga men bakvända metaforen "slakta en guldkalv". (Något som Mose visserligen gjorde å det grundligaste, men det var också en Gudi behaglig gärning, och inte det man brukar tänka på.)

Referenser:
Bibeln, 2 Mos 32
Wikipedia: Golden calf

Hårddisk

Lådan under/på bordet? Nej, en grej i lådan under/på bordet.
Läs mer om Hårddiskar.

Hårdra / hårddra

Vet inte riktigt var det här passar in men hur som helst: Den äldsta formen är hår-dra, dvs. dra och ev. leda någon i håret. (Ett relaterat uttryck är "ligga i håret" på varann, som ju numer helt ersatts av närliggande "ligga i luven".) Här kan det vara på sin plats att nämna att det ju producerades ofantligt mycket färre texter för säg 300 år sedan än idag, men rättegångsprotokoll skrevs då som nu, så varje ord som man har haft anledning att ta med i sådana har på så sätt avsevärt förbättrat sina chanser att nå eftervärlden.

Men allteftersom hårdragning tycks bli en mindre vanlig form av misshandel, i alla fall män emellan, har bilden med hårdragna yttranden bleknat intill osynlighet. Att hårddra något i betydelsen ’pressa’,’tvinga in en betydelse’ är mycket rimligare. Det tyckte man redan på 1700-talet, där det finns ett exempel på en hårddragen granskning.

Catharina Grünbaum

Att hård-dra innebär att man tillverkar metalltråd genom att dra den genom mindre och mindre hål (till skillnad från mjuk- eller mellanglödgad tråd). Att poängtera skillnaderna kan kanske uppfattas som en hårdragning, men kan lika gärna vara en hårddragning.

SAOL 13 har med båda formerna, men anger hårdra till den diskussions-betydelse jag tagit upp här. Hårddragen uppges vara ett (tekniskt) adjektiv.

Referenser:
Catharina Grünbaum, Hårdra eller hårddra? DN
SAOB: hår; hård (med det av Grünbaum nämnda belägget från 1798)
GÅ, sid 291
SAOL

Koncept

Äldre betydelse: Utkast, skiss. Från latinska conceptum/conceptus, "något uttänkt, idé". SAOB listar ett antal andra relaterade, men den nämnda torde vara den mest använda, vid sidan av det ännu levande begreppet "tappa koncepterna".

Dagens betydelse: Idé (ofta affärs-), begrepp.

Det kan vara intressant att studera hur betydelsen glidit; en "konceptbil" är ju en prototyp, men kan även ses som en demonstration av en idé, som t.ex. när Volvo presenterade "kvinnobilen" YCC.

Referenser:
Gösta Åberg, Handbok i svenska (Wahlström & Widstrand 2002), sid 296
SAOB: koncept
Google: koncept för rikligt med belägg för dagens bruk av ordet

Konspiratorisk

Adjektiv om någon som (gärna) konspirerar. På senare år har ordet fått en nära nog omvänd betydelse, då det används om den som (med eller utan rätt) anar konspirationer.
Läs mer om Konspiratorisk.

Krackelera

Används i allmänhet om något som börjar gå i bitar, splittras, förvandlas till fragment. Men en krackelerad vas kan mycket väl vara felfri eftersom sprickbildningen, krackelyren, endast sitter i ytan, i glasyren. Om något krackelerar (begreppet används avgjort oftast bildligt) kan det naturligtvis vara tecken på att det håller på att gå sönder, men så behöver, noga räknat, inte vara fallet. SAOL nämner faktiskt enbart krackelyr som gjorts med flit, vilket visserligen inte är helt rätt det heller.

Referenser:
SAOB: krackelera
SAOL: krackelera
Konstförmedlingen Art.se: Ordlista

Krokodiltårar

Dessa falska tårar har en del på något sätt kommit att tolka som stora tårar.
Läs mer om Krokodiltårar.

Kräftgång

Kräftor går inte baklänges utan framlänges. SAOB har belägg på "kreffte gang" m.m. ända sen 1545, men det var ju inte sannare på den tiden.
Läs mer om Kräftor & kräftgång.

Legio

Vad innebär det att något "är legio"? Att det är vedertaget eller att det finns i stort antal? Det kan naturligtvis ofta tolkas på båda sätt, vilket säkert bidragit till förvirringen. Men den faktiska betydelsen är den senare; ty de äro många.
Läs mer om Legio.

Nysvenska

Orden nysvensk och nysvenska har haft och har en rad olika - ibland radikalt olika - betydelser. Ofta samtidigt, vilket gett och ger möjlighet till rejäla missförstånd.

  1. Nysvensk avser idag oftast en nybliven svensk, dvs. invandrare.
  2. Den nysvenska rörelsen, som den så småningom skulle komma att heta, grundades 1930. Den sympatiserade med Tredje riket före, under och efter kriget.
  3. Språktermen "nysvenska" avser svenska språket under den nya tiden, eller från och med tidigt 1500-tal (alltså även idag).
  4. Det kan även avse den allra modernaste svenskan; ibland i negativ bemärkelse, avseende tillgjorda lån o.dyl.
  5. Det kan även vara samlingsnamn på s.k. sociolekter som förekommer bland nysvenskar enligt punkt 1, som Rinkebysvenska m.fl.

Odds

Detta är ett ord som kan betyda sin motsats, på så sätt att "goda odds" för den ene kan vara "dåliga odds" för den andre. Används på egen risk.
Läs mer om Odds.

Portal

Vad är en "portal"? Vad de som finns på nätet beträffar: Inte en aning.
Läs mer om Portal.

Reklamera

Att reklamera en vara innebär alltså inte att man gör reklam för den - än.

I den äldre betydelse 'klaga över fel (på en vara) och kräva kompensation' har reklamera (liksom substantivet reklamation) använts tidigare i svenskan än reklam. Den nyare betydelsen, 'göra reklam för', har förekommit och accepterats i ledig stil redan under flera årtionden, men t.ex. Svensk ordbok gör fortfarande förbehållet "ej i formella sammanhang".

Mikael Reuter (1987)

SAOB nämner båda betydelserna (samt några ännu äldre som nog inte varit i levande bruk på sekler). Tjejen med den trasiga telefonen, som möts av det förbluffande beskedet att hon ska göra reklam för skräpet - tror hon - skulle alltså kunna dra fram belägg för sin tolkning från ex.vis 1927 års upplaga av Främmande ord i svenska språket, där dagens formella betydelse återfinns först på tredje plats:

reklamera - puffa, skrytsamt utropa, återkräva

Å andra sidan saknas den definitionen helt i 1915 års Familjebok, så den var nog snarare främmande än familjär. Att missuppfattningen av "reklamera" knappast beror på ordets historiska betydelser är en annan sak.

Referenser:
Mikael Reuter, Reklam - Reuters ruta, 28 augusti 1987 (i Finland, om det gör någon skillnad)
SAOB: reklam; reklamera
Främmande ord i svenska språket: reklam
tjuvlyssnat.se: Reklamera mera!

Rättshaverist

Det som idag är närmast psykopatiskt beteende var en gång bara en mindre trevlig egenskap - varken bättre eller sämre än så. Ordböckerna verkar dock inte ha hängt med, åtminstone inte den främsta.
Läs mer om Rättshaverist.

Spanska ryttare

Blandas mycket ofta ihop med fotanglar. Läs mer om Fotanglar & spanska ryttare.

Spirituell

Vad tänker ni på när ni ser detta ord: en kvick och underhållande person, eller en som försöker att prata med de döda? - Faktum är att båda betydelserna har samsats i svenskan även tidigare. Läs mer om Spirituell.

Syndabock

Han skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och över den bekänna israeliternas alla skulder och brott, alla deras synder, och därmed lägga dem på bockens huvud. Sedan skall bocken föras ut i öknen av en man som står beredd.

3 Mos. 16:21 (Bibel 2000)

Vad Aron skall göra är att lägga israeliternas synder på en helt oskyldig bock - syndabocken. Dagens syndabockar är ofta sådana som inte bara får skulden utan som också är skyldiga. Det allra vanligaste bruket verkar vara när flera är skyldiga men bara en får bära hundhuvudet (keleb rosh), för att ta till en liknande liknelse från samma källa (2 Sam. 3:8, dock ej Bibel 2000, där Avner protesterar mot att vara en "judeisk hund").

Referenser:
Bibeln
PH: syndabock
SAOB: synda-bock

Talong

Kupongen är det man avskiljer, talongen det som blir kvar. "Kupong" efter franska coup, slag (jfr. "kupera"), "talong" efter fornfranska talon, klack. En uppmaning att "skicka in talongen" bör inte åtlydas bokstavligen (skyll åtminstone inte på mig om ni gör det).

Referenser:
GB, SAOB, SAOL

Talträngd

Den som är talträngd är pratsam. "Trängd" kommer från fornsvenska thrænkta, behöva - jämför med "trängande behov". I det fallet har betydelsen bevarats, men ordet "talträngd" har de senaste åren på något mystiskt vis kommit att tolkas som sin motsats, någon som är tystlåten.

Jan Berglin: Talträngd hantverkare
Jan Berglin har koll på läget, även om
pratbubbel-pilen så när pekar fel ...

Referens:
SAOB (som uppenbarligen anser betydelsen så självklar att de knappt definierar den)

UFO

UFO är, som bekant, förkortning för Unidentified Flying Object som betyder "oidentifierat flygande föremål". Om någon en vacker dag lyckas identifiera ett visst flygande föremål såsom varandes exempelvis den intergalaktiske kejsaren Xenus* flaggskepp - ja, då är det inte längre ett UFO. Liksom en astronaut eller pilot som sett ett UFO inte menar sig ha sett ett utomjordiskt rymdskepp (i så fall hade det som sagt inte varit ett UFO längre) utan helt enkelt något som man inte vet vad det är.

Many UFO sightings have been speculated to be alien spacecraft by their viewers.

Wikipedia

... I would like to say that during my flight of Gemini 4 I did indeed see what some people would call a UFO. I think it is important to realize that the letters U F O stand for Unidentified Flying Object.
The object which I saw remains unidentified. This does not mean that it is, therefore, a spacecraft from some remote planet in the universe. It also doesn't mean that it isn't such a spacecraft. It only means I saw something in flight which neither I nor anyone else was ever able to identify.

James McDivitt, befälhavare på Gemini 4 (1965)
i ett brev till Larry Kusche

The year is 1967. On U.S. air defense screens, an Unidentified Flying Object is spotted near Greenland. Is this a Russian attack?

Ett korrekt exempel i Time

It is one thing to sight a UFO; it is another to get inside one.

Ett felaktigt exempel i Time

Begreppet "flygande tefat", flying saucer, kommer från Kenneth Arnolds observation av oidentifierade flygande föremål vid Mount Rainier i delstaten Washington 1947. Det har diskuterats hur begreppet egentligen uppstod; avsåg han formen eller deras rörelsemönster, "like a saucer if you skip it across the water"? En kontroll av samtida intervjuer med Arnold visar att han verkligen, till skillnad från vad han senare hävdade, kallade dem "tefats-liknande". Av de nio föremål han beskrev så var ett halvmåne-format, övriga skivformade.

* Stor offentlig hemlighet inom scientologin.

Referenser:
Wikipedia (eng.): Unidentified flying object
Larry Kusche, The Bermuda Triangle Mystery - Solved (Prometheus Books 1995), sid 210
"Fact & Fiction", Time, 18 januari 1963
*"Testament for Believers", Time, 18 november 1966

Upplösning

När även proffsen lyckas blanda ihop begreppen så är det inte konstigt att icke-proffs får det besvärligt.
Läs mer om Upplösning.

Utgå

Om "bidraget utgår", innebär det att jag får pengarna eller inte?

Det innebär att bidraget utgår i enlighet med tävlingens regelverk.

SVT om Melodifestivalen

Bidrag utgår efter ansökan och till de projekt inom varje region som erbjuder de förmånligaste villkoren för hyresgästerna.

Regeringen om investeringsbidrag

Grejen är naturligtvis att bidragen först är på ett ställe – tävlingen respektive myndigheten – för att sedan lämna det, "utgå". Oklarheten i det senare fallet innebär att det otvetydiga ordet ”utbetalas” rekommenderas.

Att skriva ersättningen utbetalas är bättre.

Språkrådet

Om Google är något att gå efter så lever de utgående bidragen främst kvar i kommunerna, vilket skulle vara ännu ett exempel på att små organisationer kan vara precis lika konservativa som stora. Att ett exempel utan vidare kunde framletas hos just regeringen bevisar kanske något, det med.

Referenser:
Svt.se: Melodifestivalen 2007
Regeringens prop. 2002/03:98: Åtgärder för att främja byggande av mindre [hyresbostäder]
Språkrådets frågelåda

Vederlagd

Hur många sådana här ord finns egentligen!? - Som plötsligt, oväntat, och utan några märkbara protester börjar användas i en betydelse som är rakt motsatt den allmänna. Det blir inte bättre av att felet begås inom såväl forskarvärlden som juridiken och politiken.
Läs mer om Vederlagd.

fler faktoider


"When I use a word," Humpty Dumpty said, in a rather scornful tone, "it means just what I choose it to mean, neither more nor less."

"The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things."

"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master - that's all."

Lewis Carroll, Through The Looking Glass

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum